Sněmovní tisk 1143
Novela z. o sociálních službách

Stav projednávání ke dni: 27. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Pastuchová, Jan Bauer, Hana Aulická Jírovcová, Vít Kaňkovský, Lucie Šafránková, Markéta Pekarová Adamová, Lenka Dražilová) předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2021.
Zástupce navrhovatele: Pastuchová J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1143/0 dne 1. 2. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1143.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2021. Vláda zaslala stanovisko 2. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 3. 2021 jako tisk 1143/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2021 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2021 na 91. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1577).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 8. 2021 na 116. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 8. 2021 na 116. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1143/3, který byl rozeslán 6. 8. 2021 v 15:40.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 9. 2021 na 118. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 79, usnesení č. 1781).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8251Jana Pastuchová20475-31049.docx (74 KB) / PDF (503 KB, 20 stran) 26. 4. 2021 v 19:49:18
8296Jana Pastuchová20520-31108.docx (75 KB) / PDF (504 KB, 20 stran) 2. 5. 2021 v 15:06:20
8353Věra Kovářová20577-31174.docx (29 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 10. 5. 2021 v 10:28:42
8354Alena Gajdůšková20578-31175.docx (27 KB) / PDF (208 KB, 2 strany) 10. 5. 2021 v 10:34:59
8355Alena Gajdůšková20579-31176.docx (29 KB) / PDF (220 KB, 4 strany) 10. 5. 2021 v 10:36:24
8356Alena Gajdůšková20580-31177.docx (39 KB) / PDF (312 KB, 8 stran) 10. 5. 2021 v 10:37:32
8359Kateřina Valachová20583-31181.docx (27 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 10. 5. 2021 v 10:50:13
8362Kateřina Valachová20586-31185.docx (24 KB) / PDF (264 KB, 5 stran) 10. 5. 2021 v 13:16:47
8363Andrea Babišová20587-31186.docx (17 KB) / PDF (241 KB, 3 strany) 10. 5. 2021 v 14:30:40
8486Pavla Golasowská20710-31348.docx (24 KB) / PDF (364 KB, 3 strany) 25. 5. 2021 v 16:03:50
8509Jiří Běhounek20733-31378.docx (298 KB) / PDF (510 KB, 10 stran) 26. 5. 2021 v 14:19:58
8510Jiří Běhounek20734-31379.docx (28 KB) / PDF (225 KB, 2 strany) 26. 5. 2021 v 14:27:58
8532Antonín Staněk20756-31405.docx (28 KB) / PDF (233 KB, 3 strany) 27. 5. 2021 v 14:57:04
8539Alena Gajdůšková20763-31422.docx (39 KB) / PDF (314 KB, 8 stran) 28. 5. 2021 v 14:45:27
8540Alena Gajdůšková20764-31423.docx (28 KB) / PDF (239 KB, 2 strany) 28. 5. 2021 v 14:46:10
8541Alena Gajdůšková20765-31424.docx (30 KB) / PDF (228 KB, 4 strany) 28. 5. 2021 v 14:46:46
8656Kateřina Valachová20880-31599.docx (27 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 16. 6. 2021 v 16:38:28
8657Kateřina Valachová20881-31600.docx (36 KB) / PDF (268 KB, 5 stran) 16. 6. 2021 v 16:39:32
8658Olga Richterová20882-31601.docx (20 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 16. 6. 2021 v 16:44:39
8660Věra Kovářová20884-31604.docx (27 KB) / PDF (241 KB, 4 strany) 16. 6. 2021 v 17:43:11
8769Jana Pastuchová20993-31777.docx (47 KB) / PDF (459 KB, 21 stran) 7. 7. 2021 v 09:29:31
8841Olga Richterová21065-31889.docx (20 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 14. 7. 2021 v 10:12:22
8851Věra Kovářová21075-31897.docx (27 KB) / PDF (241 KB, 4 strany) 14. 7. 2021 v 16:31:26
8852Věra Kovářová21076-31898.docx (27 KB) / PDF (241 KB, 4 strany) 14. 7. 2021 v 16:32:02


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (9)

Deskriptory EUROVOCu: sociální pomoc, sociální služby, sociální zařízení, správní formality

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)