Sněmovní tisk 1100
Zákon o zadávání veřejných zakázek - vládní návrh

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-07-26 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1100.

  Zásady zákona projednány jako tisk 527.

 • Organizační výbor navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 58 dnů od rozdání poslancům a vydal 15.09.1994 usnesení č. 396 rozdané jako tisk 1176. Určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1170.
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 27.09.1994 na 23. schůzi schválen (usnesení č. 457).


ISP (příhlásit)