Sněmovní tisk 1047
Zákon o pobytu cizinců na území ČSFR - novela

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-06-06 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Kolář Robert.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1047.
  Návrh zákona 28.06.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 23.06.1994 usnesení č. 373 rozdané jako tisk 1054. Určil garančním výborem Branný a bezpečnostní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, Zahraniční výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1166.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 7.07.1994 na 21. schůzi schválen (usnesení č. 412).
     Návrh zákona 27.09.1994 na 23. schůzi schválen (usnesení č. 460).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5.10.1994.
     Prezident zákon podepsal 13.10.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 27. 10. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 190/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Cizinci

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Státní správa a justiceISP (příhlásit)