Sněmovní tisk 182
Novela z. o nemocenském pojištění

Stav projednávání ke dni: 31. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Dominik Feri, Radka Maxová, Lenka Dražilová, Jan Farský, Pavla Golasowská, Jan Bauer, Olga Richterová, Tomáš Martínek, Alena Gajdůšková, Markéta Pekarová Adamová) předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: Bauer J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 182/0 dne 25. 5. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0182.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 182/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 6. 7. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: nízký příjem, osoba samostatně výdělečně činná, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, student, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)