Sněmovní tisk 372
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: Tejc J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 372/0 dne 16. 12. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2014. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2015 jako tisk 372/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1547/14, PID RACK9RWHSD72.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Borka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 10. 9. 2015.Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Řád občanský soudní, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: dluh, občanskoprávní řízení, pohledávka, soudní řízení, výkon rozhodnutí, závazkové právo

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád372/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů372/0


ISP (příhlásit)