Sněmovní tisk 394
Novela z. - plemenářský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: Benešík O. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 394/0 dne 29. 1. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 1. 2015. Vláda zaslala stanovisko 25. 2. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 2. 2015 jako tisk 394/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 169/15, PID KORN9TCJWSNX.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Petr Bendl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 3. 2015 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 652).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 394/2 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla 30 dnů (usnesení č. 706).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Garanční výbor se návrhem nebude zabývat (usnesení č. 747).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 773).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 6. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 89, dokument 89/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 6. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 2015 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 89/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2015 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 163).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Zákon vyhlášen 1. 7. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 168/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chovatelství

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská zvířata, hospodářské zvíře, podpora podnikání, podpora zemědělství, veřejné vlastnictví, zemědělská politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)