Sněmovní tisk 1046
N.z. o převodu vlastnického práva k zemědělským pozemkům

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Kováčik, Marie Pěnčíková, Josef Šenfeld) předložila sněmovně návrh zákona 1. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: Kováčik P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1046/0 dne 2. 3. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 3. 2017. Vláda zaslala stanovisko 29. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 3. 2017 jako tisk 1046/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: ochrana půdy, převod vlastnictví, zemědělská půda, zemědělské využívání půdyISP (příhlásit)