Sněmovní tisk 607
Novela z. o zrušení FDM

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Šedivá, Michaela Šojdrová, Vladimír Koníček, Eduard Zeman, Eva Nováková, František Strnad, Josef Smýkal, Vladimír Čada, Anna Čurdová, Anna Čurdová) předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: Šedivá Hana a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 607/0 dne 10. 3. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 3. 2004. Vláda zaslala stanovisko 9. 4. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 2004 jako tisk 607/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 4. 2004 (usnesení č. 285). Určil zpravodaje: Zbyněk Novotný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 5. 2004 na 31. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 64, usnesení č. 1118).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 5. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 357, dokument 357/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Martin Mejstřík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 5. 2004 a přijal usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako tisk 357/1 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 5. 2004 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 357/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 456).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 6. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2004.

Zákon vyhlášen 24. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 376/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládeže

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, nezisková organizace, převod vlastnictví, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)