Sněmovní tisk 235
Návrh zákona na změnu a dopl. z. č. 93/1951 Sb., o st. sv.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Sládek, Jan Vik, Martin Smetana, Zdeněk Krampera) předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Sládek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 235/0 dne 26. 6. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 1997. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 7. 1997 jako tisk 235/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Výročí

Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek, volno po pracovním týdnuISP (příhlásit)