Sněmovní tisk 164
Návrh zákona na zrušení zákona ČNR č. 279/1992 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 27. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch, Rujbrová Zuzka.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 164/0 dne 1. 4. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 1997. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 4. 1997 jako tisk 164/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Policie, Vězeňství

Deskriptory EUROVOCu: derogace, jmenování pracovníků, policie, vězeňský personálISP (příhlásit)