Sněmovní tisk 156
Návrh zákona, kterým se mění z. č. 120/1990 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Škromach, Miroslav Kapoun, Hana Orgoníková, Jitka Kupčová, František Španbauer) předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 156/0 dne 21. 3. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 3. 1997. Vláda zaslala stanovisko 21. 4. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 4. 1997 jako tisk 156/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Odbory

Deskriptory EUROVOCu: kolektivní smlouva, kolektivní vyjednávání, odborový svaz, zaměstnavatel, zastoupení zaměstnancůISP (příhlásit)