Sněmovní tisk 905
Interpelace poslance Jaroslava Nováka


Autor: MUDr. Jaroslav Novák
Adresát: František Benda
Interpelace ve věci nakládání s odpady v obci Čísovice, okres Praha - západ
Podáno: 1994-03-31
Odesláno adresátovi: 1994-04-06
Odpověď rozeslána 31.03.1994 jako tisk 905 A.
Interpelace projednána 2. 6. 1994 na 19. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 403).


ISP (příhlásit)