Sněmovní tisk 2021
Michala Krause ve věci privatizace a.s. Pramen Praha

Dokument

Autor: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA

Úplný název: Interpelace poslance Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace akciové společnosti Pramen Praha Červený Dvůr
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Podáno dne: 7. 12. 1995
Odesláno adresátovi: 12. 12. 1995
O zařazení na schůzi požádáno dne: 30. 1. 1996

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 2. 1996 jako tisk 2021/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 8. 2. 1996 na 39. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníISP (příhlásit)