Sněmovní tisk 1961
Zákon - novela zákona o auditorech a Komoře auditorů ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Richard Mandelík předložil sněmovně návrh zákona 25. 10. 1995.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1961/0 dne 27. 10. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 10. 1995. Vláda zaslala stanovisko 24. 11. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 1995 jako tisk 1961/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 12. 1995. Určil zpravodaje: RNDr. Tomáš Páv a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 12. 1995 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 876).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1961/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 2. 1996.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 2. 1996.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 2. 1996 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 992).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 25. 3. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 63/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komory, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justiceISP (příhlásit)