Sněmovní tisk 1916
Společná zpráva k T 1851Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky, ústavní zákonyISP (příhlásit)