Sněmovní tisk 1851
Ústavní zákon o lidovém hlas. o přípustn. omezit svrch. ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


ISP (příhlásit)