Sněmovní tisk 1838
Interpelace poslance Zdeňka Trojana


Autor: Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc.
Adresát: Ing. Jindřich Vodička
Interpelace ve věci jeho údajného výroku, uveřejněného v Jihlavských listech
Podáno: 1995-06-19
Odesláno adresátovi: 1995-06-21
Odpověď rozeslána 19.06.1995 jako tisk 1838 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)