Sněmovní tisk 1832
Roční účetní závěrka a výroční zpráva FNM ČR za rok 1994

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994
Autor: VLÁDA
Předloženo: 15.06.1995
Rozesláno všem poslancům 20. 6. 1995 jako sněmovní tisk 1832.
Organizační výbor určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal zprávu k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor.


ISP (příhlásit)