Sněmovní tisk 1813
Interpelace poslance Jaroslava Nováka


Autor: MUDr. Jaroslav Novák
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci externí spolupráce soukromých firem s Fondem národního majetku
Podáno: 1995-06-08
Odesláno adresátovi: 1995-06-15
Odpověď rozeslána 8.06.1995 jako tisk 1813 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)