Sněmovní tisk 1258
Interpelace poslance Jaroslava Nováka


Autor: MUDr. Jaroslav Novák
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci sociální politiky
Podáno: 1994-10-19
Odesláno adresátovi: 1994-10-21
Odpověď rozeslána 19.10.1994 jako tisk 1258 A.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).


ISP (příhlásit)