Sněmovní tisk 1257
Interpelace poslance Jaroslava Nováka


Autor: MUDr. Jaroslav Novák
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci životního prostředí, zdravotnictví, školství, vědy a kultury
Podáno: 1994-10-19
Odesláno adresátovi: 1994-10-21
Odpověď rozeslána 19.10.1994 jako tisk 1257 A.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).


ISP (příhlásit)