Sněmovní tisk 1188
Interpelace poslance Jaroslava Nováka


Autor: MUDr. Jaroslav Novák
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci daňového úniku firmy Helbig
Podáno: 1994-09-27
Odesláno adresátovi: 1994-09-30
Odpověď rozeslána 27.09.1994 jako tisk 1188 A.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).


ISP (příhlásit)