Sněmovní tisk 1185
Interpelace poslance Jaroslava Nováka


Autor: MUDr. Jaroslav Novák
Adresát: Jan Ruml
Interpelace ve věci událostí v Terezíně
Podáno: 1994-09-22
Odesláno adresátovi: 1994-09-27
Odpověď rozeslána 22.09.1994 jako tisk 1185 A.
Interpelace projednána 3. 11. 1994 na 24. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 497).

Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).


ISP (příhlásit)