Sněmovní tisk 958
Zákon o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-04-25 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Špaček Radim.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 958.
  Návrh zákona 2.05.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 28.04.1994 usnesení č. 338 rozdané jako tisk 954. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona a vydal 28.04.1994 usnesení č. 338 rozdané jako tisk 956. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 993.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 29.04.1994 na 18. schůzi schválen (usnesení č. 382).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 29.04.1994 na 18. schůzi zamítnut (usnesení č. 383).
     Návrh zákona 9.07.1994 na 21. schůzi vzat zpět.

     Hesla věcného rejstříku: PoplatkyISP (příhlásit)