Sněmovní tisk 616
Novela zákona o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 616.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 687. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 647.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 18.02.1994 na 16. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 21. 3. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 15 pod číslem 48/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justiceISP (příhlásit)