Sněmovní tisk 1865
Zákon - novela zák.č.279/1992 Sb., o předp. pro výkon přísl.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-06-23 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Marvanová Hana.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1865.
  Návrh zákona 30.06.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 29.06.1995 usnesení č. 562 rozdané jako tisk 1868. Určil garančním výborem Branný a bezpečnostní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1918.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 29.06.1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 723).
     Návrh zákona 27.09.1995 na 34. schůzi schválen (usnesení č. 756).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon nepodepsal a vrátil jej sněmovně.
    • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    • Sněmovna 18.10.1995 setrvala na původním návrhu zákona.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 13. 11. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 67 pod číslem 256/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Lustrace, Policie, Vězeňství, Zaměstnanci

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justiceISP (příhlásit)