Sněmovní tisk 17
Novela zák. o přestupcích a o Polici ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 17.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 43.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 2. schůzi projednán.

     Hesla věcného rejstříku: PolicieISP (příhlásit)