Sněmovní tisk 1564
Zákon - novela zák.č.171/1991 Sb. o půs.org. ve věcech převo

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-03-02 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Skalický Jiří.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1564.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 2.03.1995 usnesení č. 499 rozdané jako tisk 1569. Určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1708.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 14.03.1995 na 29. schůzi schválen (usnesení č. 601).
     Návrh zákona 26.05.1995 na 31. schůzi schválen (usnesení č. 689).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31.05.1995.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 14. 7. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 120/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justiceISP (příhlásit)