Sněmovní tisk 1191
Zákon, kterým se mění a dopl.zák. o obecní policii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


ISP (příhlásit)