Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Předseda

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Místopředseda

PaedDr. Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor
Mgr. Vlasta Bohdalová
PaedDr. Ivana Dobešová
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Pavel Ploc
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mládež a sport
Podvýbor pro předškolní a základní školství
Podvýbor pro regionální školství
Podvýbor pro střední a vyšší odborné školství
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
ISP (příhlásit)