Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Josef Šenfeld

Celkem nalezeny 2 dokumenty.

KódReferenceNázevStav
10514/05KOM(2005) 263 v konečném znění- Návrh nařízení Rady o společné organizaci trhů v odvětví cukru - Návrh nařízení Rady, o změně nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce - Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu v Evropském společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1258/1999 o financování společné zemědělské politikyVzato na vědomí
11656/04COM(2004) 515 finalNávrh nařízení Rady o zavedení dobrovolného licenčního plánu FLEGT na dovoz dřeva do Evropského společenstvíVzato na vědomí


ISP (příhlásit)