Sněmovní tisk 220
Vl.n.z. - nominační zákon

Stav projednávání ke dni: 15. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 220/0 dne 26. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 471).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 220/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 220/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 220/3, který byl rozeslán 12. 9. 2019 v 13:46.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 220/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 731).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 10. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 142/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2248Tomáš Martínek14472-21500.docx (8 KB)15. 2. 2019 v 10:57:57
2249Tomáš Martínek14473-21501.docx (7 KB)15. 2. 2019 v 10:58:39
2250Tomáš Martínek14474-21502.docx (7 KB)15. 2. 2019 v 10:59:34
2352Ondřej Veselý14576-21693.docx (17 KB)6. 3. 2019 v 12:30:55
2358Tomáš Martínek14582-21704.docx (15 KB)7. 3. 2019 v 11:46:45
2458Tomáš Martínek14682-21859.docx (7 KB)25. 3. 2019 v 12:27:48
2591Jana Pastuchová14815-22070.doc (89 KB)11. 4. 2019 v 09:08:30
2615Jakub Michálek14839-22097.docx (13 KB)16. 4. 2019 v 09:55:29
2726Jana Pastuchová14950-22245.doc (88 KB)26. 4. 2019 v 09:09:08
2901Tomáš Martínek15125-22542.docx (7 KB)28. 5. 2019 v 11:51:06
2992Radek Vondráček15216-22696.doc (88 KB)17. 6. 2019 v 10:08:51


Deskriptory EUROVOCu: jmenovací moc, jmenování pracovníků, konkurz do státní správy, podnikové vedení, právnická osoba, správní rada, veřejné vlastnictvíISP (příhlásit)