Usnesení PS č. 471

k vládnímu návrhu zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení (25. ledna 2019)
ISP (příhlásit)