Usnesení PS č. 731

k vládnímu návrhu zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 220/ - třetí čtení (27. září 2019)
ISP (příhlásit)