(9.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Miholy a ten navrhuje, aby 17. 1. jako první bod byl zařazen sněmovní tisk 712, což je zákon o vinohradnictví, předpokládám vrácený Senátem.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 77, přihlášeno je 149, pro 108, proti 13. Tento návrh byl přijat.

 

A pan předseda Mihola ještě navrhuje, aby sněmovní tisk 935, což jsou dávky zdravotně postiženým, byl zařazen na 1. 2., a to po pevně zařazených bodech odpoledne, to znamená, to by byl čtvrtý bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 78, přihlášeno je 150, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Zavadil - tisk 801, nemocenské pojištění, opakování druhého čtení, 17. 1., chtěl jste jako první bod. Navrhuji tedy, protože prošlo zařazení vratky ze Senátu, jako druhý bod. Takže tisk 801, druhý bod 17. 1. Je s tím takto souhlas, pane poslanče? (Poslanec Zavadil souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 79, přihlášeno je 151, pro 102, proti 26. Návrh byl přijat.

 

A teď pan poslanec Kubíček si přeje zákony vrácené Senátem, to znamená bod 412, 413 a 746 - je to tak, pane poslanče? (Poslanec Kubíček: Ano.) - 412, 413, 746 na 17. 1., což by bylo jako třetí, čtvrtý a pátý bod. Může to tak být? Dobře. Zeptám se, zda můžeme hlasovat o těchto třech zákonech najednou, nebo zda chcete oddělené hlasování. Můžeme najednou. (Nesouhlasné hlasy z pravé části jednací síně.) Odděleně? Dobře.

 

Takže v tom případě budeme hlasovat nejprve o tom, že tisk 412 zařadíme na 17. 1. jako třetí bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 80, přihlášeno je 153, pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jako čtvrtý bod 17. 1. bychom zařadili bod 413.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 81, přihlášeno je 155, pro 120, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Jenom informuji, že pan premiér hlasuje s kartou číslo 26.

 

A jako pátý bod 17. 1. bychom zařadili tisk 746.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 82, přihlášeno je 156, pro 125, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny k pořadu schůze. Je tomu tak. V tom případě otevírám bod

209.
Vládní návrh zákona o evropských politických stranách
a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 876/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr vnitra stejně tak jako zpravodaj garančního kontrolního výboru pan poslanec Koníček. Pozměňovací návrh je uveden v tisku 876/2, ten byl doručen 30. listopadu 2016. Garanční výbor se tímto návrhem zákona nezabýval, neboť tak rozhodla Poslanecká sněmovna ve druhém čtení.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není potřeba. V tom případě otevírám rozpravu. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, já jenom v rámci rozpravy. Opravdu pozměňovací návrhy ve druhém čtení nebyly předneseny, takže k hlasování máme jenom jeden pozměňovací návrh, změnu účinnosti zákona, a to je všechno.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zeptám se na další přihlášky. Přihlášky nevidím, rozpravu končím. Závěrečná slova: pan ministr, pan zpravodaj si nepřejí. Tím můžeme pokročit k hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby nám tady přednesl pozměňovací návrh a sdělil také stanovisko.***
Přihlásit/registrovat se do ISP