Pátek 13. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

209.
Vládní návrh zákona o evropských politických stranách
a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 876/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr vnitra stejně tak jako zpravodaj garančního kontrolního výboru pan poslanec Koníček. Pozměňovací návrh je uveden v tisku 876/2, ten byl doručen 30. listopadu 2016. Garanční výbor se tímto návrhem zákona nezabýval, neboť tak rozhodla Poslanecká sněmovna ve druhém čtení.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není potřeba. V tom případě otevírám rozpravu. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, já jenom v rámci rozpravy. Opravdu pozměňovací návrhy ve druhém čtení nebyly předneseny, takže k hlasování máme jenom jeden pozměňovací návrh, změnu účinnosti zákona, a to je všechno.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zeptám se na další přihlášky. Přihlášky nevidím, rozpravu končím. Závěrečná slova: pan ministr, pan zpravodaj si nepřejí. Tím můžeme pokročit k hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby nám tady přednesl pozměňovací návrh a sdělil také stanovisko.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Postup by byl takový, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu, to je změna účinnosti, že zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a potom o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je velmi jednoduchá procedura a předpokládám, že nikdo nemá alternativní návrhy. Je tomu tak, takže prosím pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, že tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra o stanovisko. (Souhlas.) Pana zpravodaje. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 83, přihlášeno je 157, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To byl jediný pozměňovací návrh. V tom případě můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 876, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana ministra? (Ministr souhlasí.) Pan zpravodaj? (Kontrolní výbor vyslovil souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 84, přihlášeno je 158, pro 105, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

Omlouvá se pan poslanec Kudela z důvodu jednání do 10.30 hodin.

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP