(9.50 hodin)

 

Poslanec Vladimír Koníček: Postup by byl takový, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu, to je změna účinnosti, že zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a potom o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je velmi jednoduchá procedura a předpokládám, že nikdo nemá alternativní návrhy. Je tomu tak, takže prosím pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, že tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra o stanovisko. (Souhlas.) Pana zpravodaje. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 83, přihlášeno je 157, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To byl jediný pozměňovací návrh. V tom případě můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 876, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana ministra? (Ministr souhlasí.) Pan zpravodaj? (Kontrolní výbor vyslovil souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 84, přihlášeno je 158, pro 105, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

Omlouvá se pan poslanec Kudela z důvodu jednání do 10.30 hodin.

 

Budeme pokračovat bodem

210.
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
/sněmovní tisk 899/ - třetí čtení

Pan ministr je již na místě a prosím ještě zpravodaje garančního, tedy ústavněprávního výboru pana poslance Tejce. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 899/2. Ten byl doručen 30. listopadu 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 899/3.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Mám zatím jednu přihlášku, a to pana poslance Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, na programu máme novelu volebního zákona. Zásadní navrženou změnou je zavedení volebního práva v komunálních volbách pro občany zemí Evropské unie s přechodným pobytem v České republice. Zdůvodnění Sobotkovy, Babišovy a Bělobrádkovy vlády je prosté a naprosto odkrývá pozici České republiky v Evropské unii. Tuto úpravu totiž požaduje Smlouva o fungování Evropské unie a tato Poslanecká sněmovna se pouze tváří, že bude o něčem rozhodovat. Evropská unie to tak chce a vy budete poslušně rozhodovat o bezprecedentní ztrátě základního znaku suverenity politického rozhodování v této zemi.

Probíhá destrukce českého státu jako suveréna politického rozhodování na vlastním území. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, v žádném případě tento zákon nepodpoří.

Dovolím si malý příměr z historie. Nedovedu si ani představit, že by tehdejší Sovětský svaz žádal volební právo pro své dočasně umístěné občany na území Československa. Takovou drzost nemělo ani tehdejší totalitní impérium, avšak Evropská unie ji dnes má a tvrdě ji vyžaduje. A tato Sněmovna, kde má většinu ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09, ODS a další, se podvolí, neboť si poslanci těchto stran nepřipouštějí, že jde o postupnou demontáž státu, a pomáhají realizovat program globálního vládnutí, ke kterému se tito poslanci hlásí. V tom druhém případě mám na mysli především poslance ČSSD.

Vážené dámy a pánové, jsme dnes v situaci, kdy nás přeměňují v administrativní jednotku řízenou z Bruselu. Většina z vás rezignovala a namlouváte si, že to je nezbytné. Ale zeptejte se našich občanů, jestli chtějí ve svých obcích dát volební právo přechodně pobývajícím cizincům ze zemí Evropské unie. Odpověď bude jednoznačná. Naši lidé nejsou nepřátelští, jen chtějí zachovat své právo rozhodovat o svém domově.

Kdo někde přechodně žije, je pouze host. Občané nechtějí změnit své obce v multikulturní tábory, kde se budou bát udělat vánoční trhy. Nechceme zde s volebním právem muslimy z Francie, Německa a dalších zemí, aby rozhodovali v našich obcích o stavbě mešit a prosazovali džihád a právo šaría. Zkušenosti ukazují, že jsou mezi nimi i islamističtí fanatici, kteří schvalují vraždění ve jménu své víry. Tuto budoucnost dnes pomáháte připravit.

Není to nevyhnutelné. Hlasujme všichni proti. Bruselské totalitní impérium se rozpadá. Po brexitu přijdou další změny, kdy národy Evropy budou bránit svá práva, především právo, aby každý rozhodoval ve své zemi. Dnes je nutné hájit zájmy této země a jejích občanů. Poslanci našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, budou hlasovat proti této úpravě zákona, a pokud bude dnes schválena, tak ji, doufám, po volbách zrušíme. O tom nepochybuji.

Dnešní jednání jasně ukazuje, že svoboda naší země a současná podoba evropské integrace je neslučitelná. Proto žádáme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a věřím, že nám dají lidé ve volbách mandát tyto věci prosadit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na slova svého předřečníka pana poslance Okamury, kdy tady říkal, kdo tady má většinu. Tak my jsme opoziční strana. Za prvé, my nesouhlasíme se zavedením tohoto volebního práva pro občany s přechodným pobytem. Proto podpoříme pozměňující návrh ústavněprávního výboru, který toto z návrhu zákona vypouští. Ale i když to projde, tak náš klub nepodpoří tento návrh zákona, protože ho nepovažujeme za dobrý návrh zákona. Takhle stručně a jednoduše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď pan zpravodaj a po něm pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dobrý den. Dámy a pánové, myslel jsem si, že budu mít ulehčenou roli, protože přečtu pouze proceduru, která je velmi jednoduchá, nicméně než se nám ta debata rozjede, tak bych chtěl konstatovat - a možná je to mou chybou, že jsem tak neučinil na začátku -, jaké pozměňovací návrhy přijal ústavněprávní výbor. Už je tady zmínil pan předseda Stanjura. Protože pokud budou podpořeny tyto pozměňovací návrhy, které výbor na můj návrh navrhl a podpořil, pak si myslím, že je debata celkem zbytečná.

My jsme přijali čtyři pozměňovací návrhy. Body A3 a A4, které najdete v pozměňovacích návrzích k tisku 899, se týkají legislativního zpřesnění v souvislosti s vyhlášením zákona a také se zabývají posunem účinnosti, protože ta byla původně plánována na 1. 1. 2017 a to zjevně nestihneme. To znamená, bylo by to patnáctým dnem od vyhlášení, tak, aby ten zákon byl co nejdříve účinný.

Ta věc, o které se tady hovoří, je přechodný pobyt. Byla tady velká debata už v prvním čtení o tom, jestli umožnit, nebo neumožnit na základě nikoliv rozhodnutí Ministerstva vnitra, ale na základě toho, že Ministerstvo vnitra promítlo jeden rozsudek Krajského soudu v Brně o tom, že se umožní volit cizincům, kteří jsou občany Evropské unie, v našich komunálních volbách, i pokud mají přechodný pobyt. Ministerstvo vnitra reagovalo na tento požadavek soudu, na toto jedno rozhodnutí, a ten návrh, který máme před sebou, ten první, který tady byl projednáván, umožnil rozšířit toto volební právo i pro cizince z EU s přechodným pobytem v České republice. Po debatě jsme slíbili s panem ministrem, že učiníme všechno pro to, abychom to důkladně projednali, a také jsme tak učinili, a se souhlasem Ministerstva vnitra jsem navrhl v ústavněprávním výboru, a výbor to většinou hlasů podpořil, že se tato pasáž ze zákona vypouští.
Přihlásit/registrovat se do ISP