(10.00 hodin)
(pokračuje Tejc)

To znamená, doporučuji, byť samozřejmě nechci nikomu bránit ve vyjádření názoru, abychom názor na to, zda chceme, nebo nechceme, aby cizinci, občané Evropské unie s přechodným pobytem u nás mohli volit, abychom tento svůj názor vyjádřili hlasováním. Já budu hlasovat pro to, aby se tato část vypustila a cizinci z Evropské unie s přechodným pobytem u nás volit nemohli.

Doufám, že jsem byl srozumitelný, zabralo to trošku více času, než jsem chtěl, ale snad to ušetří čas, který bychom poté trávili tou debatou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem, pane předsedo? Tak pokud ano, máte přednost před panem poslancem Plíškem.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, ale přehlédl jsem dvě faktické poznámky a ty mají přednost i před přednostním právem. Tak prosím, ještě dejte prostor panu poslanci Gabalovi a potom panu poslanci Fiedlerovi, a pak budete mít slovo vy. Ještě jednou se omlouvám. Pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já mám jenom drobnou otázku. Já nevím, kde předřečník Okamura, vaším prostřednictvím, za komunismu a Sovětského svazu přišel k volebnímu právu. Já jsem nikdy neměl pocit, že by ho byl v té době měl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Fiedler. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já trošku racionálnější poznámku než předřečník. Nevím, jak vy, kolegové, ale řada z nás asi dostává různé maily k této novele, nebo k tomuto návrhu zákona a pozměňovacímu návrhu, o kterém tady hovořil kolega Jeroným Tejc. Dostávám řadu poznámek od občanů. Já doufám, že to vnímáte, že to čtete... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já vás prosím o klid. Prosím pravou stranu sněmovny o klid, zejména ty, kteří stojí před lavicemi. Děkuji. Prosím, pane poslanče. I za mnou!

 

Poslanec Karel Fiedler: Já doufám, že to vnímáte, ty maily, že to čtete. Uvědomme si, co jsme slibovali na začátku Poslanecké sněmovny v poslaneckém...

Pane předsedající, já prosím o klid za mnou, to se opravdu nedá takhle mluvit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak já poprosím pana předsedu vlády. Pan poslanec má pocit, že je rušen, takže...

 

Poslanec Karel Fiedler: Obávám se, že nejsem zdaleka sám, kdo tady stává... A je to marné, je to marné! Tak jako když něco po panu premiérovi chceme, je to taky marné, aby odpověděl. Děkuji. (Předseda vlády pronesl poznámku k řečníkovi mimo mikrofon.)

Prostřednictvím pana předsedajícího pane premiére, odpusťte si ty nevhodné poznámky. Jste opravdu trapný.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já vás prosím, abyste se věnoval svému vystoupení. Když tak jsem schopen zjednat pořádek. Můžete pokračovat. Ještě jednou prosím sněmovnu o klid. Pokud chce někdo něco říct, tak se přihlásí a nebude z pléna pokřikovat.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já zareaguji na slova pana premiéra. Pokud tady někdo trpí samomluvou, tak jste to zejména podle mého názoru vy, pane premiére, v řadě vašich vystoupení.

Tak a teď se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct.

Doufám, kolegové, že si na to vzpomenete a posoudíte sami, jak v tomto případě hlasovat. Věřím ve zdravý rozum této Poslanecké sněmovny, že neuděláme další ústupek a odmítneme to, aby cizinci na našem území měli volební právo. Co mě k tomu názoru vede? Vede mě k tomu to, že státy Evropské unie udělují své občanství podle mého názoru častokrát velmi neuváženě lidem, o jejichž historii toho tolik úplně nevědí, obzvláště v dnešní době. Prosím, podpořme pozměňovací návrh, o kterém hovořil Jeroným Tejc. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jedna faktická poznámka, paní poslankyně Hnyková.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, přeji všem dobré ráno. Já bych se chtěla zeptat pana ministra, dneska ráno jsem v televizi poslouchala na ČT 24, že se k tomuto zákonu, nebo k této novele zákona, vyjadřoval právník, který řekl, že i když to vypustíme, že to přesto bude platit. Tak jsem se chtěla zeptat, abychom se tady nedohadovali a zbytečně neřešili věci. My jsme taky pro podporu toho pozměňovacího návrhu, který přijal ústavněprávní výbor, ale mě zajímá stanovisko, pokud se to vypustí, zda to opravdu bude platit. On ten právník tak tvrdil, že to platit bude. Pane ministře, jak to tedy je? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Taky děkuji. Pokud nejsou žádné další faktické poznámky, tak má slovo pan poslanec Mihola, po něm pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já především děkuji za to dovysvětlení panu kolegovi Tejcovi. Myslím, že potom už je jasno, a věřím, že ještě pan ministr tady zodpoví tu předchozí otázku.

My jako klub KDU-ČSL tento pozměňovací návrh ústavněprávního výboru podpoříme, tedy nechceme, aby cizinec s přechodným pobytem měl volební právo, aby to bylo explicitně jasné. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Plíška, poté je přihlášen pan poslanec Grospič, pan poslanec Kubíček a pan poslanec... To je faktická, pane poslanče? Tak potom. Prosím.

 

Poslanec Martin Plíšek: Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já jenom krátce shrnu stanovisko poslaneckého klubu TOP 09.

Myslím si, že není nutné dělat z tohoto zákona nějaké politikum a hrát nějaké politické či národní vášně. My také podpoříme pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, protože skutečně volební právo cizinců s přechodným pobytem by mohlo být v některých situacích zneužito, a jestli se nemýlím, evropské předpisy nám nutí uznatelnost tohoto volebního práva pro cizince s trvalým pobytem. Takže si myslím, že budeme v souladu i s evropskými předpisy. Také doplňuji, že celá řada evropských zemí nerozeznává institut trvalého a přechodného pobytu a hovoří spíše ve velké části zemí o trvalém pobytu. Takže myslím, že to je v pořádku, a my tento návrh ústavněprávního výboru podpoříme.

Já bych chtěl také ještě dodat, ono to tady nepadlo, že na tuto změnu volebního zákona čekají potenciální kandidáti na prezidenta republiky, protože tento zákon upravuje některé podmínky z hlediska petice kandidáta pro přímou volbu prezidenta republiky s tím, že se tam doplní nový údaj, a to číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Já i tuto část novely volebního zákona chci podpořit, protože Ústavní soud jasně vydal nález v tom smyslu, že u té předchozí přímé volby prezidenta republiky byly velké problémy s věrohodností a autentičností podpisů petentů. Je jasné, že bychom se v Poslanecké sněmovně neshodli na změně Ústavy, tak zůstane zachován ten počet podpisů 50 tisíc. Ale musíme zareagovat na nález Ústavního soudu a myslím si, že číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu není zneužitelné, není veřejně dostupné, a tudíž povede k větší věrohodnosti podpisů.

Takže za náš poslanecký klub mohu deklarovat, že my s tímto návrhem novely volebního zákona, bude-li schválen ten pozměňovací návrh, nemáme problém a jsme připraveni ho podpořit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď má prostor pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já myslím, že se nemusíme předhánět v tom, kdo všechno podpoří pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který je podle mého názoru naprosto správný a vyjasňuje to, co jsme si tady už v těch předcházejících minutách řekli. Jenom bych chtěl jako předseda evropského výboru říct, že právo, volební právo pro komunální, pouze komunální volby a volby do Evropského parlamentu mají naši občané, nicméně s trvalým pobytem nebo s pobytem v kterémkoli členském státu v těchto členských státech také. To samé od roku 2004, od vstupu naší země do Evropské unie, recipročně umožňujeme ostatním. Nejedná se o to, že my přiznáváme někomu něco víc, než oni přiznávají nám.

Čili to je jenom na vysvětlenou, abychom věděli, o čem hlasujeme. To, že přechodný pobyt je velmi problematický a že toto podpoříme, a věřím tomu, že většinově podpoříme, je snad jasné. Ale prosím, nedělejme z toho zbytečné politikum a neviřme tady zbytečně nacionalistické vášně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP