(Jednání zahájeno v 9.36 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. (V sále je velmi silný hluk.)

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto poslankyně, poslanci a členové vlády. Pan poslanec Adam od 11.30 zdravotní důvody, pan poslanec Bartošek pracovní důvody, paní poslankyně Benešová pracovní důvody, pan poslanec Černý zdravotní důvody, pan poslanec Faltýnek zdravotní důvody, pan poslanec Petr Fiala rodinné důvody, pan poslanec Fiedler od 13.00 hodin osobní důvody, pan poslanec Gabrhel pracovní důvody, paní poslankyně Golasowská rodinné důvody, pan poslanec Holík rodinné důvody, paní poslankyně Chalánková zdravotní důvody, pan poslanec Jandák zdravotní důvody, paní poslankyně Kailová zdravotní důvody, pan poslanec Komárek do 11. hodiny osobní důvody, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Martin Novotný osobní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Pleticha pracovní důvody, pan poslanec Ploc pracovní důvody, pan poslanec Plzák pracovní důvody, paní poslankyně Putnová osobní důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Sedláček od 12. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Soukup od 12. hodiny zdravotní důvody, pan poslanec Šenfeld osobní důvody, paní poslankyně Váhalová rodinné důvody, pan poslanec Velebný zdravotní důvody, pan poslanec Volný zdravotní důvody, pan poslanec Zahradníček osobní důvody, pan poslanec Zemánek osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek zdravotní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Pelikán pracovní důvody, paní ministryně Valachová pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody. Tolik omluvy.

Pan místopředseda Vondráček hlasuje s kartou číslo 22.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, to jsou body 209, 210, 211, 213, 214 a 206. Potom bychom pokračovali dalšími body z bloku třetích čtení, je možné projednat body 207, 208, 217 a 218, a případně bychom pokračovali body z bloku zákonů ve druhém čtení.

Zeptám se, zda se někdo hlásí k pořadů schůze. Je tomu tak. Prosím pana předsedu Miholu.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám dvě prosby na zařazení bodu. První se týká příštího týdne, konkrétně úterý 17. 1. bych prosil zařadit, podpořit zařazení bodu, který je sněmovním tiskem 712, je to, myslím, jako sedmý bod v pořadí a je to zákon o vinohradnictví a vinařství a prosil bych ho zařadit jako první bod jednání, tedy první bod v úterý 17. 1.

A druhá prosba se váže ke středě 1. 2. 2017, jedná se o sněmovní tisk 935, což je novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a tady bych prosil tento sněmovní tisk zařadit odpoledne po již pevně zařazených bodech. Prosím o vaši podporu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím pana poslance Zavadila.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezké dobré ráno, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Také bych chtěl navrhnout změnu programu na sedmnáctého, a to že prosím o zařazení nového bodu druhého čtení sněmovního tisku 821, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 187/2006, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jak víte, tento zákon jsme vrátili na základě požadavků jedné z našich kolegyň. Jedná se skutečně jen o projednání jednoho pozměňovacího návrhu, čili ta projednávací procedura by měla být krátká. Byť tady můj kolega navrhl předřadit jiný zákon jako první bod, tak já také navrhuji ho zařadit jako první bod, a hlasováním rozhodneme, na druhé čtení, které proběhne 17. února. Je to skutečně krátká záležitost, je dohoda, řekl bych, napříč politickým spektrem, toto projednat ve velmi krátké době.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan zpravodaj nebo pan předseda výboru sociálního mě neposlouchá, ale je to asi potřetí na této schůzi, když slyším, že je dohoda napříč politickým spektrem. Zřejmě se tím myslí dohoda napříč koalicí. S námi tato dohoda není. Já chci avizovat, že my budeme mít také pozměňující návrhy a že debata nebude ani krátká, ani jednoduchá. Abychom si neříkali, že to bude za tři minuty hotovo. To tedy nebude. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Ano, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolil bych si navrhnout změnu pořadu schůze. Vratky ze Senátu, body 412, 413, zařadit na 17. 1. po tom bodu, co zařazoval pan předseda klubu KDU, vinohradnický zákon, ten byl myslím první, takže jako druhý a třetí bod. (Silný hluk v sále trvá.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jedná se o zákony vrácené Senátem. (Ano.) Ano. Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. A pokud se nikdo další nehlásí, můžeme hlasovat. Ještě se zeptám pana poslance Kubíčka k jeho návrhu, jestli ho mohu poprosit ke konzultaci. (Porada mimo mikrofon.) Děkuji za strpení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP