Stenografický zápis 42. schůze, 3. března 2016


(Jednání zahájeno v 8.59 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


223. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec František Vácha
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Ivan Adamec
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Ivan Adamec
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Černoch


140. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé /sněmovní tisk 656/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Holík


141. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 7. října 2015 v Praze /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Zemek


148. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé /sněmovní tisk 722/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Leo Luzar


217. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 667/

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Petr Bendl
Předseda PSP Jan Hamáček
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl


77. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Farský
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Marek Černoch


144. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015 /sněmovní tisk 698/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek


146. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015 /sněmovní tisk 711/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec František Laudát
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 12.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


224. Ústní interpelace

Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Zahradník
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Zahradník
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Syblík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Syblík
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Nekl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Nekl
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivan Adamec
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivan Adamec
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomio Okamura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Helena Langšádlová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Helena Langšádlová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Černý
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec Jiří Valenta
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Anna Putnová
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslankyně Anna Putnová
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Adolf Beznoska
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Ladislav Okleštěk
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ladislav Okleštěk
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Milan Šarapatka
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Zdeněk Soukup
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Zdeněk Soukup
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Rom Kostřica
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jiří Koubek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jiří Koubek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jiří Koubek
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 17.53 hodin. )


Přihlásit/registrovat se do ISP