(Jednání zahájeno v 8.59 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: František Adámek do 10 hodin ze zdravotních důvodů, Pavel Antonín pracovní důvody celý den, Margita Balaštíková od 11 do 15 a od 17 hodin z pracovních důvodů, Jan Bartošek z pracovních důvodů celý den, Jiří Běhounek od 14.30 z pracovních důvodů, Stanislav Berkovec z pracovních důvodů celý den, Jan Birke bez udání důvodu celý den, Radim Fiala z rodinných důvodů na celý den, Karel Fiedler z pracovních důvodů na celý den, Vlastimil Gabrhel z pracovních důvodů na celý den, Jana Hnyková z rodinných důvodů na celý den, Václav Horáček z osobních důvodů a Jitka Chalánková také z osobních důvodů na celý den, Bohuslav Chalupa do 10.15 z pracovních důvodů, Igor Jakubčík z pracovních důvodů, Jaroslava Jermanová ze zdravotních důvodů, Simeon Karamazov na dopolední jednání z osobních důvodů, David Kasal do 13 hodin z pracovních důvodů, Martin Komárek do 11.30 z pracovních důvodů, Petr Kořenek ze zdravotních důvodů na celý den, Michal Kučera z osobních důvodů na celý den, Jana Lorencová do 13 hodin z pracovních důvodů, Igor Nykl ze zdravotních důvodů na celý den, Marie Pěnčíková z pracovních důvodů na celý den, Stanislav Pfléger do 13 hodin z rodinných důvodů, Lukáš Pleticha na odpolední jednání z pracovních důvodů, celý den Martin Plíšek z osobních důvodů, Miloslava Rutová z pracovních důvodů celý den, Ladislav Šincl z osobních důvodů také na celý den, Milan Urban bez udání důvodu na celý den, Helena Válková na celý den ze zdravotních důvodů, Vladislav Vilímec z pracovních důvodů na celý den, Pavel Volčík z rodinných důvodů na celý den, Miloslava Vostrá z pracovních důvodů také na celý den, Vlastimil Vozka z pracovních důvodů na celý den, Kristýna Zelienková ze zdravotních důvodů na celý den a z pracovních důvodů na celý den Jiří Zemánek, Jiří Zlatuška a Marek Ženíšek.

Z členů vlády se omlouvají Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, Jan Mládek z rodinných důvodů na celý den, Svatopluk Němeček bez udání důvodu, Robert Pelikán z osobních důvodů, Martin Stropnický bez udání důvodu, Karla Šlechtová z důvodu zahraniční cesty a Kateřina Valachová z důvodů pracovních také na celý den. To jenom pro jistotu, abyste věděli, jaké budou ústní interpelace a s kým můžete odpoledne počítat.

Kolega František Adámek už je tady, takže ruší svou omluvu. Tím lépe, protože ještě se omlouvá pan místopředseda Petr Gazdík, který je od 11 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů mimo Prahu. Tím bychom měli omluvy dnes vypořádány.

 

Dnešní jednání zahájíme v souladu s jednacím řádem bodem

223.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji, že do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování. (V sále je silný hluk!)

Nyní tedy přistoupíme k bodu 223. První interpelace, s odpovědí na kterou nevyslovil souhlas, je... Prosím o klid! Jde o interpelaci poslance Františka Váchy ve věci překročení pravomoci Policie České republiky, sněmovní tisk 692. Jde o přerušený bod, přerušenou interpelaci. Chtěl bych ještě upozornit, než dám slovo kolegovi Váchovi, že podle § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Pan kolega Vácha už je tady, budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo pane předsedající. Dneska máme březen 2016. Já jsem tu interpelaci podával myslím 24. listopadu, takže to chvilku trvalo, než jsme se dostali ke slovu. Nicméně rád bych nesouhlasil s odpovědí pana ministra, kterého jsem interpeloval ve věci překročení pravomocí Policie České republiky během shromáždění na pražském Albertově dne 11. listopadu 2015. Podle všech dostupných informací Policie České republiky selektivně vpouštěla, anebo spíš nevpouštěla účastníky pietního aktu do prostoru památníku 17. listopadu. Počínání Policie České republiky bylo, nebo je ospravedlňováno ohlášeným shromážděním s účastí prezidenta České republiky, což je ústavní činitel.

Je samozřejmě pochopitelné, že policie musí prostor před příjezdem ústavního činitele prohlédnout a v té době do toho prostoru účastníky nepouštět. Nicméně podle mého názoru je nepřípustné, aby byla Policie České republiky zneužita poté, co je celý prostor zabezpečen, k selektivnímu určování, kdo do prostoru smí a kdo ne. Toto její konání je doloženo videozáznamy, svědeckými výpověďmi a podobně. Takže já jsem po panu ministrovi chtěl, aby mi toto vysvětlil.

Pan ministr mi ve své odpovědi napsal, že po ukončení bezpečnostní prohlídky chráněného místa byly osoby do prostoru shromáždění již vpuštěny. My samozřejmě víme, že vpuštěny nebyly. Já se znovu ptám, kdo dal policii příkaz k selektivnímu vpouštění či nevpouštění lidí na shromáždění a kdo dával policii instrukce, koho vpustit a koho ne. Jestli to byla aktivita toho příslušníka policie, nebo jestli za ním stál někdo, kdo mu říkal: tady toho člověka můžete vpustit, tady toho ne.

Samozřejmě chápu odpověď pana ministra. Pan ministr je vrcholný manažer a ze své funkce i manažer policie a já bych se na jeho místě možná zachoval podobně, že bych své podřízené hájil. Nicméně v osobním rozhovoru bych je nepochválil. Ale samozřejmě musíte pochopit, že nemohu tuto odpověď přijmout jako dostačující, protože odporuje skutečnosti. Samozřejmě nežádám žádné čistky na Policii České republiky. Mně bude stačit, když budu vědět, že jste se tím zabývali a že jste nastavili nějaká pravidla, jak zabránit tomu, aby k této situaci v budoucnosti nedocházelo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přihlášení nejsou zatím žádní. Jenom zrekapituluji. Jde o tisk 692. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti pana ministra vnitra Milana Chovance. Ten je tady. Proto panu ministrovi uděluji slovu na doplnění odpovědi. Prosím pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP