Úterý 16. července 1991

(14.11 hodin.)

Hlasujeme o § 22 až 62, ako je to napísané. Nie o § 64. Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí so zmenou, ako ju navrhla pani poslankyňa Parkanová, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) Ďakujem. (34) Tridsatštyri.

Kto je proti? (6) Ďakujem. Šesť.

Kto sa zdržal hlasovania? (46) Ďakujem, štyridsaťšesť. Snemovňa žudu návrh neschválila.

Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto je za tento návrh pani poslankyne Parkanovej, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) Ďakujem, (23) Dvadsaťtri.

Kto je proti? (6) Ďakujem, šesť.

Kto sa zdržal hlasovania? (17) Ďakujem, sedemnásť.

Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení na Slovensku. Kto je za návrh pani poslankyne Parkanovej? (Hlasuje se.) Ďakujem. (20) Dvadsať.

Kto je proti? (3) Ďakujem, traja.

Kto sa zdržal hlasovania? (11) Ďakujem, jedenásť, množstvo poslancov hlasovanie ignoruje.

Návrh pani poslankyne Parkanovej prijatý nebol, tým odpadá nutnosť hlasovať o § 69, o vložení odstavca 4.

Prejdeme k § 27, k zmene, ktorú navrhuje poslanec Moric.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík: Je to stanovisko, aby v senátu byli přiměřeně zastoupeni občané obou republik, což je návrh, který můžeme doporučit.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Budeme hlasovať

(14.14 hodin.)

Prosím poslancov Snemovne žudu, aby vyjadrili svoj názor. Kto súhlasí s návrhom pána poslanca Morica, aby sa odstavec 2 § 27 upravil v zmysle jeho návrhu? (Hlasuje se.) Ďakujem. (40) Štyridsať.

Kto je proti? (4) Ďakujem, štyria.

Kto sa zdržal hlasovania? (39) Ďakujem, tridsaťdeväť.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto je za návrh pána poslanca Morica? (Hlasuje se.) Ďakujem (10). Desať.

Kto je proti? (6) Ďakujem, šesť.

Kto sa zdržal hlasovania? (24) Ďakujem, dvadsaťštyri.

Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Kto súhlasí s návrhom pána poslanca Morica, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) Ďakujem. (37) Tridsaťsedem.

Kto je proti? (1) Ďakujem, jeden.

Kto sa zdržal hlasovania? (7) Ďakujem. Sedem.

Návrh neprešiel ani v jednej zo snemovní. Prosím ďalší návrh.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík: Pan poslanec Moric k § 28 odstavec 1... (poslanec Moric svůj návrh stahuje.)

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Další návrh je návrh poslance Hrivíka k § 28 odstavec 1 písmeno d) - navrhuje upravit toto písmeno takto: "Rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím Nejvyššího soudu republiky v trestních věcech, ve kterých to zákon připouští." Nedoporučujeme, protože Nejvyšší soud federace funguje též jako soud druhého stupně ve vztahu k rozhodování republik a rozhodoval by současně i o mimořádných opravných prostředcích, čímž by došlo k asymetrii instančního postupu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Hrivíka.

(14.17 hodin.)

Kto z poslancov Snemovne žudu je za tento pozmeňujúci návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) Ďakujem. (7) Sedem.

Kto je proti? (17) Ďakujem, sedemnásť.

Kto sa zdržal hlasovania? (60) Ďakujem, šesťdesiat.

Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto je za tento návrh pána poslanca Hrivíka, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) Ďakujem. (1) Jeden.

Kto je proti? (8) Ďakujem, osem.

Kto sa zdržal hlasovania? (24) Ďakujem, dvadsaťštyri, značná časť poslancov hlasovanie ignoruje.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov, zvolení v Slovenskej republike. Kto je za návrh pána poslanca Hrivíka? (Hlasuje se.) Ďakujem. (11) Jedenásť.

Kto je proti? (5) Ďakujem, päť.

Kto sa zdržal hlasovania? (25) Ďakujem, dvadsaťpäť.

Ani jedna zo snemovní návrh neprijala. Prosím o ďalší návrh.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Jde o návrh poslance Molnára. Jde o dosti obsáhlý návrh, navrhuje zařadit nové ustanovení § 33, které podrobně upravuje výkon soudní správy. Nedoporučujeme převzít vzhledem k tomu, že jde o záležitosti republik. Bude řešeno organizačními předpisy, které přijmou republiky.

Poslanec SL L. Voleník: Pokud bychom náhodou přijali toto ustanovení, chtělo by přeformulovat písmeno b) a c) v závislosti na uvozovací větě odstavce druhého.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Tam by patril neurčitok - organizovať. To by bolo potrebné štylisticky upraviť.

Pýtam sa pána poslanca Mornára, či trvá na tom, aby sa hlasovalo o jeho návrhu. (Pán poslanec Mornár trvá na hlasovaní). Takže budeme hlasovať.

Hlasovať bude znovu Snemovňa žudu. Pýtam sa poslancov, či súhlasia s návrhom poslanca Mornára, aby sa vložil nový paragraf 33. Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se ve 14.20 hodin.) Ďakujem. (12) Dvanásť.

Je niekto proti? (0) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (80) Osemdesiat.

Pýtam sa poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike, kto súhlasí s týmto návrhom poslanca Molnára, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se ve 14.21 hodin.) Ďakujem. (0) Nikto.

Je niekto proti? (9) Deväť.

Zdržal sa niekto hlasovania? (38) Tridsaťosem.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Kto z poslancov je za tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se ve 14.22 hodin.) Ďakujem. (6) Šesť.

Je niekto proti? (2) Dvaja.

Zdržal sa niekto hlasovania? (29) Dvadsaťdeväť.

Návrh nebol prijatý ani v jednej zo snemovní.

Mám dojem, že hlasovací maratón začína byť dosť dlhý a že by sme potrebovali nejaké rozptýlenie, ale obávam sa, že to nie je možné. Prosím vás o sústredenie. Prosím poslancov, aby udržovali uznášaniaschopné kvórum snemovní. Stav nám povážlivo klesá.

Prosím a ďalšie námety na hlasovanie.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Pan poslanec Měrák přichází s návrhem, abychom ponechali v § 34 odstavec 1 jako podmínku pro zvolení soudce mít trvalé bydliště na území naší federativní republiky. Ústavně právní výbor většinou hlasů rozhodl nevynechat tuto větu z podmínek, které musí splňovat soudce, aby mohl být jmenován. Poněvadž se řídíme usnesením ústavně právního výboru, nedoporučujeme. Domníváme se, že soudce může mít trvalé bydliště i jinde, fakticky může bydlet zde, jak si to vyřeší.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Hlasovanie nie je zahájené. Dám príležitosť k technickej poznámke pani poslankyni Nazari- Buřivalovej.

Poslankyně SL M. Nazari-Buřivalová: Upozorňuji pana zpravodaje na přeskočení § 33 pozměňovacích návrhů. Podala jsem v tom smyslu pozměňující návrh.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Myslím, že nie je v tomto texte vytlačený.

Poslankyně SL M. Nazari-Buřivalová: Pokud se jde chronologicky podle paragrafů, tak jsem předpokládala, že to bude zařazeno jako § 33. Požadovala jsem vynechání doporučení dohodovací komise vrátit se k § 33 s tím, že jsem před tím hovořila o provádění tohoto paragrafu 33, pokud by byl přijat.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím spravodajcov, aby sa pozreli do svojich poznámok a vyhžadali príslušný odstavec.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Omlouvám se, je to ten návrh, který se vyskytl dnes, i když o něm byla řeč i při minulém projednávání, totiž, abychom za sídlo Nejvyššího soudu místo Prahy označili Brno, aby § 33 odstavec 1 byl takto pozměněn. Ovšem to je součástí zpravodajské zprávy. Není třeba o tom hlasovat. Proto také návrh nebyl zahrnut do pozměňujících návrhů ani minule. Ústavně právní výbory na návrh poslankyně Samkové se takto usnesli, a proto už ve zpravodajské zprávě je změna § 33 odstavec 1 vyžadující, aby sídlem Nejvyššího soudu bylo Brno.

Poslankyně SL M. Nazari-Buřivalová: Dohodovací komise ovšem doporučila vynechání, vypustit odstavec 1, § 33.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prikláňam sa k tomu, aby sme tretíkrát hlasovali o Brne. Prosím ešte raz pani poslankyňu Nazari-Buřivalovú, aby nám ešte raz predniesla svoj návrh.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Paragraf 33 odstavec 1: "Sídlem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky je Brno."

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Keď to neprejde tentokrát, tak to neprejde definitívne.

Hlasujú poslanci Snemovne žudu. Pýtam sa poslancov Snemovne žudu, či súhlasia s návrhom pani poslankyne Nazari-Buřivalovej, nech zdvihnú ruku a stlačia tlačidlo! (Hlasuje se ve 14.27 hodin.) Ďakujem. (64) Šesťdesiatštyri.

Je niekto proti? (3) Traja.

Zdržal sa niekto hlasovania? (0) Nikto.

V každom prípade Snemovňa žudu návrh pani poslankyne schválila.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP