2. - 19. července 1991

OBSAH

zprávy o 16. společné schůzi

Sněmovny lidu a Sněmovny národů

1. den - úterý 2. července 1991

Jednání zahájil a řídil místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec

Uctění památky zesnulého B. Bárty

Vystoupení poslance SN M. Prokopa a pozměňovací návrhy

Návrh poslance SN M. Prokopa schválen

Poznámka poslance SL V. Komárka

Druhý návrh poslance SN M. Prokopa nebyl schválen

Vystoupení poslance SL J. Soukupa a návrh na rozšíření programu

Návrh poslance SL J. Soukupa schválen

Poznámky poslance SN P. Uhla

Pozměňovací návrh poslance SN S. Pánise

Pozměňovací návrh poslance SN S. Pánise nebyl schválen

Pozměňovací návrh poslance SL J. Jenerála

Poznámka poslance SN J. Oleje

Návrh poslance SL J. Jenerála nebyl schválen

Návrh poslance SL D. Kroupy

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Návrh poslance SL D. Kroupy byl schválen

Pozměňovací návrh poslance SL L. Kudláčka

Pozměňovací návrh poslance SL L. Kudláčka byl schválen

Vystoupení poslance SN V. Morice a pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh poslance SN V. Morice byl schválen

Vystoupení poslance SN F. Šebeje a pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh poslance SN F. Šebeje byl schválen

Poznámka poslance SL V. Morice

Vystoupení poslance SL B. Hubálka a pozměňovací návrh

Návrh poslance SL B. Hubálka nebyl schválen

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Vystoupení poslance SN L. Romana a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL E. Valka

Poznámka poslance SN L. Romana

Návrh poslance SN L. Romana nebyl schválen

Poznámka poslance SL E. Kříže

Souhlas s jednáním 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 2. 7. - 19. 7. 1991 udělen

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Souhlas s jednáním 8. 7. a 15. 7. 1991 udělen

Návrh pořadu schůze schválen

1. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky návrh na jednání Protokolu o zrušení RVHP (tisk 698)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR O. Valeš

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Souhlas se sjednáním Protokolu o zrušení RVHP udělen

Souhlas s nedodržením lhůty 48 hodin k projednání tisků 736 a 737 udělen

2. Zpráva o činnosti parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z ČSFR (tisk 736) a návrh usnesení výborů branných a bezpečnostních SL a SN (tisk 737)

Zprávu přednáší poslanec SL M. Kocáb

Návrh usnesení přednáší poslanec SL V. Deyl

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Poznámka poslance SN F. Pernici a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL B. Hubálka a námět

Vystoupení poslance SL M. Sychry a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho a náměty

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Vystoupení poslance SN J. Ondrejkoviče

Vystoupení poslance SL M. Kocába

Vystoupení poslance SL J. Ryndy a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL M. Kocába

Vystoupení poslance SL S. Chýlka pozměňovací návrh

Vystoupení předsedy Federálního výboru pro životní prostředí J. Vavrouška a pozměňovací návrh

Poznámka místopředsedy FS J. Stanka

Vystoupení poslance SN L. Kvasničky a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL M. Sychry

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení poslance SL J. Ryndy a pozměňovací návrh

3. Návrh usnesení zahraničních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na přijetí nabídky Severoatlantického shromáždění na přidružené členství Federálního shromáždění ČSFR v Severoatlantickém shromáždění (tisk 720)

Vystoupení poslance SN F. Šebeje

Vystoupení poslance SN P. Kanis

Vystoupení poslance SN F. Šebeje

Vystoupení poslance SN P. Bratinky

Poznámka poslance SL O. Világiho

Vystoupení poslance SL V. Savčinského

Poznámka poslance SN P. Kanise

Poznámka poslance SN M. Tahyho

Poznámka poslance SN L. Lédla

Vystoupení ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

Pozměňovací návrh poslance SN L. Lédla nebyl schválen

Usnesení na přijetí nabídky Severoatlantického shromáždění na přidružené členství FS ČSFR v Severoatlantickém shromáždění schváleno

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Řízení schůze převzal první místopředseda Federálního shromáždění Z. Jičínský

4. Vládní návrh zákona o změnách v sociálním zabezpečení (tisk 640) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 712)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Vystoupení poslance SN M. Prokopa a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslankyně SN R. Šormové a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN P. Buriana

Vystoupení poslance SN M. Zemana a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN R. Senjuka

Vystoupení poslance SN L. Kvasničky a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Vystoupení poslance SL K. Novosáda a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN S. Pánise

Vystoupení poslance SL J. Tomsy

Závěrečné slovo ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Poznámka poslance SN M. Prokopa

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Poznámka poslance SN M. Zemana

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Poznámka poslance SL D. Kroupy

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Poznámka poslance SN M. Prokopa

Poznámka poslance SN S. Pánise

Pořadí hlasování schváleno

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Pozměňovací návrh poslankyně SL R. Šormové nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Pozměňovací návrh poslance SN M. Prokopa nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Poznámka poslance SN M. Prokopa

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Druhý pozměňovací návrh poslance SN M. Prokopa nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Pozměňovací návrh poslance SN M. Zemana nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Pozměňovací návrh poslance SN L. Kvasničky nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Pozměňovací návrh poslance SL K. Novosáda schválen

Zákon o změnách v sociálním zabezpečení neschválen

Schůze přerušena


2. den - středa 3. července 1991

Jednání zahájil a řídil místopředseda FS a předseda SL R. Battěk

Ověřovatelé SL zvoleni

Ověřovatelé SN zvoleni

5. Vládní návrh zákona o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (tisk 689) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 714)

Poznámka poslance SL E. Kříže

Poznámka poslance SL J. Jenerála

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller

Společný zpravodaj výborů SN poslanec D. Vinczeho

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Danihel

Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání schválen

Řízení schůze převzal předseda FS A. Dubček

Vystoupení prezidenta Spojených států mexických Carlose Salinase de Gortari

Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk

14. Návrh usnesení SL a SN o způsobu volby a odvolávání členů zvláštního kontrolního orgánu FS (tisky 660 a 713)

Návrh odůvodňuje poslanec SN P. Uhl

Vystoupení poslankyně SN E. Sándorové a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SL V. Bendy a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL P. Jégla a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL R. Sachera

Poznámky poslance SN P. Uhla

Pozměňovací návrh poslankyně SL E. Sándorové schválen

Poslanec SN P. Uhl

Pozměňovací návrh poslance SL P. Jégla nebyl schválen

Poslanec SN P. Uhl

Usnesení o způsobu volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu FS schváleno

2. Usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů ke zprávě o činnosti parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk (tisk 737)

Vystoupení poslance SL V. Deyla

Poznámka poslance SL V. Deyla

Pozměňovací návrh poslance SL B. Hubálka schválen

Poslanec SL V. Deyl

Poznámka poslance SL S. Chýlka

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Poslanec SL V. Deyl

Pozměňovací návrh poslance SL M. Sychry nebyl schválen

Poslanec SL V. Deyl

Pozměňovací návrh poslance SN J. Stanka schválen

Poslanec SL V. Deyl

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

Poslanec SL V. Deyl

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mlynárika nebyl schválen

Poslanec SL V. Deyl

Pozměňovací návrh poslance SN L. Kvasničky nebyl schválen

Poslanec SL V. Deyl

Pozměňovací návrh poslance SL J. Ryndy nebyl schválen

Usnesení ke zprávě o činnosti parlamentní komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk z ČSFR schváleno

Vystoupení poslance SL S. Chýlka

6. Vládní návrh zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (tisk 649) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 719)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Vystoupení poslance SN P. Dostála

Poznámka poslance SL S. Kučery

Poznámka poslance SN P. Dostála

Vystoupení poslance SL M. Jansty a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SL M. Jansty

Vystoupení poslance SN A. Blažka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL E. Mandlera a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN P. Zapletala

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení místopředsedy FS J. Stanka

Vystoupení poslance SN M. Tatyho

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Pozměňovací návrh poslance SL R. Sachera

Vystoupení poslankyně SN E. Sándorové a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN P. Uhla a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN I. Fišery a pozměňovací návrh

Vystoupení poslankyně SN M. Kaplanové

Poznámka poslance SN B. Tichého

Vystoupení poslance SN M. Grebeníčka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Horníka

Vystoupení poslance SN J. Cuhry a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho

Vystoupení poslance SN J. Vosčeka

Vystoupení poslance SL V. Bendy a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Luxe a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Kakačky

Poznámka poslance SN L. Kvasničky

Vystoupení poslance SL T. Kopřivy a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL P. Mornára

Vystoupení poslance SN L. Motyčky a pozměňovací návrh

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Pozměňovací návrh poslance SL M. Jansty nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Benda

Poznámka poslance SN P. Dostála

Pozměňovací návrh poslance SL V. Bendy schválen

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 676) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 723)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško

Společný zpravodaj výborů SL poslanec F. Magyar

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Vystoupení poslance SN P. Dostála a pozměňovací návrh

Vystoupení poslankyně SN M. Kaplanové

Poznámka poslance SN P. Dostála

Poznámka poslance SN A. Blažka

Vystoupení poslance SL P. Čičmance

Vystoupení poslance SN J. Bureše

Vystoupení poslance SN A. Blažka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN I. Fišery

Vystoupení poslance SN F. Kubíčka

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Kakačky

Vystoupení poslance SN M. Hrušky

Vystoupení poslance SL J. Doksanského

Vystoupení poslance SN A. Ondrejkoviče

Vystoupení poslance SN L. Kvasničky

Poznámka poslance SL J. Doksanského

Vystoupení poslance SN M. Tahyho

Vystoupení poslance SL J. Schneidera

Vystoupení poslance SL M. Jansty a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL V. Filipa

Vystoupení poslance SL P. Mornára

Poznámka poslance SL S. Kučery

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Poznámka poslance SN P. Dostála

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Poznámka poslance SN M. Tahyho

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslance SL E. Kříže

Pozměňovací návrh poslance SL E. Kříže schválen

Interpelace poslance SL E. Kříže ohledně namibijských dětí

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška na interpelaci podanou poslancem SL E. Křížem

Vystoupení poslankyně SN M. Kaplanové

Poznámka poslance SL R. Richterka

Poznámka poslance SL E. Kříže

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Organizační pokyny

Poznámka poslance SL I. Šimka

Schůze přerušena


3. den - čtvrtek 4. července 1991

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho

Poznámka předsedy SN M. Šútovce

Pokračování projednávání bodu č. 6

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Souhlas s hlasováním udělen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Pozměňovací návrh poslance SL E. Mandlera neschválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Pozměňovací návrh poslance Uhla a Mandlera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Pozměňovací návrh poslance SN M. Grebeníčka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Pozměňovací návrh poslance SN M. Grebeníčka nebyl chválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Pozměňovací návrh poslance SN M. Grebeníčka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Pozměňovací návrh poslance SN P. Dostála nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Pozměňovací návrh poslance SL E. Mandlera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Pozměňovací návrh poslance SN P. Uhla nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vosčeka nebyl schválen

Poznámka poslance SN P. Dostála

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Poznámka poslance SL J. Špačka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Pozměňovací návrh poslance SN L. Motyčky byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Pozměňovací návrh poslance SN M. Grebeníčka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Pozměňovací návrh poslance SN A. Blažka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Pozměňovací návrh poslance SN L. Motyčky nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Pozměňovací návrh poslance SL M. Jansty nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Poznámka poslance SN I. Fišery

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Pozměňovací návrh poslance SN I. Fišery nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Varianta dva nebyla schválena

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Poznámka poslance SL F. Magyara

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Pozměňovací návrh poslance SL E. Mandlera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Pozměňovací návrh poslance SN L. Motyčky nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Pozměňovací návrh poslance SL E. Mandlera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Pozměňovací návrh poslance SL E. Mandlera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Pozměňovací návrh poslance SL R. Sachera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Pozměňovací návrh poslance SN L. Motyčky nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Pozměňovací návrh poslance SL E. Mandlera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Tomsa

Pozměňovací návrh poslance SL E. Mandlera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Pozměňovací návrh poslance SL J. Cuhry nebyl schválen

Poznámka poslance SL V. Savčinského

Návrh poslance SL V. Savčinského schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností schválen

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Dokončení projednávání bodu č. 7

Poznámka poslance SN J. Mečla

Společný zpravodaj výborů SL poslanec F. Magyar

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Poznámka poslance SN P. Dostála

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Pozměňovací návrh poslance SN P. Dostála nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Pozměňovací návrh poslance SN J. Sokola nebyl schválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého nebyl schválen

8. Návrh státního závěrečného účtu

9. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Protokol o změně Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce včetně Statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 18. prosince 1990 (tisk 667)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Protokol o změně Dohody o založení Mezinárodní investiční banky včetně Statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 20. prosince 1990 (tisk 668)

Návrhy odůvodňuje ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šedivý

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Schneider

Vystoupení poslance SN K. Stome

Poznámka ministra financí ČSFR V. Klause

11. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi ČSFR a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lucemburku dne 18. 3. 1991 (tisk 669)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSFR V. Klaus

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně O. Andelová

Společný zpravodaj výborů SN poslanec B. Hlavička

12. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 6. 11. 1990, Dohoda mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k této dohodě, podepsané v Praze dne 13. listopadu 1990, Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 15. listopadu 1990 a Dohoda o vzájemně ochraně a podpoře investic mezi ČSFR a Španělským královstvím podepsaná v Madridu dne 12. prosince 1990 (tisk 680)

Návrh zdůvodňuje ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Malina

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Hacaj

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR souhlas s Protokolem o změně Dohody o mnohostranném zúčtování převoditelných rublů a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce včetně statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 18. 12. 1990 schválen

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Protokol o změně dohody o založení Mezinárodní investiční banky, včetně statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 20. prosince 1990 schválen

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v odvodech daní z příjmů a majetku, podepsaný v Lucemburku dne 18. 3. 1991 schválen

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, Dohoda mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k této Dohodě, Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpoře a vzájemné ochraně investic a Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi ČSFR a Španělským královstvím (tisk 680) schválen

8. Vládní návrh Státního závěrečného účtu federace a souhrnu Státních závěrečných účtů za ČSFR za rok 1990 a návrh usnesení (tisk 691 a 726)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Borguža

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Zeman

Vystoupení poslance SN J. Schneidera a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN V. Tomise

Vystoupení poslance SN H. Kočtúcha

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Zeman

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Poznámka poslance SL J. Schneidera

Poznámka poslance SN B. Tichého

Vystoupení poslance SL L. Kudláčka

Vystoupení poslance SL V. Šilhána

Závěrečné slovo ministra financí ČSFR V. Klause

Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

Vystoupení prezidenta Italské republiky Francesca Cossiga

Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

Pokračování projednávání bodu č. 8

Poznámka poslance SN V. Tomise

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Zeman

Část 1. a 2. návrhu usnesení (tisk č. 726) schválena

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Zeman

Druhá varianta nebyla schválena

Pozměňovací návrh poslance SL J. Schneidera byl schválen

Usnesení - bod 3 a 4 schváleno

Schůze přerušena


4. den - pondělí 8. července 1991

Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec

16. Vládní návrh zákonů o soudech a soudcích (tisk 678) a návrh usnesení SL a SN (tisk 730)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR, ve znění pozdějších předpisů (tisk 677) a návrh usnesení SL a SN (tisk 729)

Návrhy odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Vystoupení poslance SN J. Vilda a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslankyně SN V. Parkanové a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení poslankyně SN V. Parkanové

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SN M. Ročka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN P. Měráka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL O. Világiho

Vystoupení poslance SL J. Černého a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL M. Zavřela

Vystoupení poslance SN F. Houšky a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN P. Hrivíka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN J. Vilda

Vystoupení poslance SN P. Tomana a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Kincla a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN V. Morice a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL P. Mornára a pozměňovací návrh

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Vystoupení poslance SN K. Stomeho a pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh poslance SL L. Žáčka

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

18. Vládní návrh zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení (tisk 675)

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský

Poznámka poslance SN B. Hubálka

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Kessler

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Mišura

Vystoupení poslance SL J. Laciny

Poznámka poslance SN L. Kostyi

Vystoupení poslance SL L. Kudláčka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN I. Fišery a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SL J. Schneidera

Poznámka poslance SL I. Fišery

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Vystoupení poslance SN K. Stome

Vystoupení poslankyně SL R. Šormové a pozměňovací návrh

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Kessler

Vystoupení poslance SL J. Jurečky a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poznámka poslance SN M. Macka

Poznámka poslance SN I. Fišery

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Kessler

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Mišura

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Mišura

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Kessler

Pozměňovací návrh č. 1 poslance I. Fišery byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Mišura

Pozměňovací návrh č. 2 poslance SN I. Fišery nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Mišura

Poznámka poslance SN I. Fišery

Pozměňovací návrh č. 3 poslance SN I. Fišery nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Kessler

Pozměňovací návrh poslance SL M. Pohanky byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Kessler

Pozměňovací návrh poslankyně SL R. Šormové byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Kessler

Pozměňovací návrh poslankyně SL R. Šormové byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Kessler

Pozměňovací návrh poslankyně SL R. Šormové byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Kessler

Pozměňovací návrh poslankyně SL R. Šormové byl schválen

Zákon o konkursním a vyrovnávacím řízení nebyl schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

13. Zpráva generálního prokurátora ČSFR (tisk 690), předsedy Nejvyššího soudu ČSFR (tisk 697) a ministra vnitra ČSFR (tisk 694), o stavu a vývoji evidované kriminality v České a Slovenské Federativní Republice v roce 1990

Zprávu odůvodňuje generální prokurátor ČSFR I. Gašparovič

Zprávu odůvodňuje předseda Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejl

Zprávu odůvodňuje ministr vnitra ČSFR J. Langoš

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Vystoupení poslance SN I. Fišery

Vystoupení poslance SL M. Čiče

Vystoupení poslance SL M. Kormana

Vystoupení poslance SN P. Dostála a pozměňovací návrhy

Schůze přerušena


5. den - úterý 9. července 1991

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

19. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (tisk 695) a návrh usnesení SL a SN (tisk 743)

Návrh odůvodňuje ministr-předseda Federálního výboru pro životní prostředí J. Vavroušek

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Soldát

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Muška

Vystoupení poslankyně SL M. Čejkové

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SL Z. Jedináka

Vystoupení poslance SL M. Malého

Vystoupení poslance SL I. Ryndy a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL M. Richtera a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Zlochy a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Cuhry a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL A. Jambora

Vystoupení poslance SL S. Kučery

Vystoupení poslance SN P. Gandaloviče

Vystoupení poslance SN L. Kováče a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Šedoviče

Vystoupení poslance SL L. Voleníka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN V. Morice

Vystoupení poslance SN J. Zlochy

Vystoupení poslance SN K. Smržíka

Poznámka poslance SN J. Šedoviče

Vystoupení poslance SL J. Tomsy

Poznámka poslance SN V. Morice

Závěrečné slovo ministra-předsedy Federálního výboru pro životní prostředí ČSFR J. Vavrouška

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Soldát

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Muška

Pozměňovací návrh poslance SN J. Šedoviče nebyl schválen

Varianta 1 nebyla schválena Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Soldát

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Soldát

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Vystoupení ministra-předsedy Federálního výboru pro životní prostředí ČSFR J. Vavrouška

Poznámka poslance SN A. Zelenaye

Varianta 2 byla schválena

Další varianta, týkající se § 14 odstavec 3 nebyla schválena

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Soldát

Pozměňovací návrh poslance SL M. Malého nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Soldát

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Muška

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Muška

Pozměňovací návrh poslance SN J. Cuhry nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Soldát

Pozměňovací návrh poslance SL A. Jambora nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Muška

Poznámka poslance SN L. Kováče

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Muška

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Soldát

Pozměňovací návrh poslance SL L. Voleníka byl schválen

Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami schválen

Organizační otázky

Poznámka poslance SL J. Schneidera

Poznámka poslance SL M. Borguži

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Poznámka poslance SN F. Magyara

Vystoupení poslance SN M. Roubala

Vystoupení předsedy SN M. Šútovce

Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec

Dokončení projednávání bodů č. 16 a 17

Závěrečně slovo místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Poznámka poslance SN P. Tomana

Poznámka poslance SN J. Vilda

Poznámka poslance SN M. Hrušky

Kontrolní hlasování Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

1. pozměňovací návrh poslance SN V. Morice nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

2. pozměňovací návrh poslance SN V. Morice byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslance SN P. Tomana byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Poznámka poslance SN P. Měráka

Pozměňovací návrh poslance SN P. Měráka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SN P. Hrivíka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SL P. Mornára nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Další pozměňovací návrh nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SL J. Černého nebyl schválen

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR ve znění pozdějších předpisů nebyl schválen

Schůze přerušena


6. den - středa 10. července 1991

Jednání zahájil a řídil první místopředseda FS Z. Jičínský

24. Vládní návrh zákona o policejních sborech České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 701) a návrh usnesení SL a SN (tisk 744)

Návrh odůvodňuje ministr vnitra ČSFR J. Langoš

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SL L. Žáčka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN P. Uhla a pozměňovací návrh

Vystoupení poslankyně SN E. Sándorové

Vystoupení poslance SN P. Dostála a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL I. Mynáře a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN R. Zelenaye a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL Z. Jedináka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Musílka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN L. Kostyi a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SN L. Kováče a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL B. Janči a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL B. Hubálka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL S. Chýlka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL S. Jégla a pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh poslance SL S. Hanáka

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

Poznámka poslance SL S. Hanáka

Dotaz poslance SN J. Molnára

Vystoupení poslance SN J. Mečla a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Pobežala a pozměňovací návrh

Poznámka ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

25. Vládní návrh zákona o služebním poměru policistů zařazených v policejních sborech ČSFR (tisk 702) a návrh usnesení SL a SN (tisk 745)

Návrh odůvodňuje ministr vnitra ČSFR J. Langoš

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Malý

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Fričar

Vystoupení poslance SL K. Ježka

Vystoupení poslance SL J. Špačka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL Z. Jedináka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN A. Haška

Poznámka poslankyně SN M. Adriánové a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SL L. Žáčka

Vystoupení poslankyně SN E. Sándorové a pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh poslance SL L. Žáčka

Vystoupení poslance SN F. Šamalíka a pozměňovací návrh

Vystoupení ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

Postup ke sjednocení usnesení sněmoven FS k vládnímu návrhu zákona o změnách v sociálním zabezpečení (tisk 640) a k vládnímu návrhu zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení (tisk 679)

Společný výbor pro dohodovací řízení k tisku 640 schválen

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Souhlas s novým projednáváním zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení ve Sněmovně národů udělen

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský

20. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků (Ženeva 1951) a Protokol OSN, týkající se právního postavení uprchlíků (New York 1967) (tisk 666)

Návrh odůvodňuje ministr vnitra J. Langoš

Společný zpravodaj výborů SL poslanec T. Kopřiva

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně K. Samková

Vystoupení poslance SL J. Konečného

Vystoupení poslance SL L. Žáčka

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně K. Samková

FS souhlasí s přístupem ČSFR k Úmluvě OSN o právním postavení uprchlíků a k Protokolu OSN, týkajícím se právního postavení uprchlíků

Dokončení projednávání bodu č. 25

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Fričar

Pozměňovací návrh poslance SL J. Špačka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Fričar

Pozměňovací návrh poslance SN F. Šamalíka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Fričar

Poznámka poslankyně SN M. Adrianové

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Fričar

Pozměňovací návrh poslance SL L. Žáčka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Fričar

Pozměňovací návrh poslankyně SN E. Sándorové byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Fričar

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Fričar

Zákon o služebním poměru policistů zařazených v policejních sborech ČSFR schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Dokončení projednávání bodu č. 24

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Pozměňovací návrh poslance SL J. Musílka nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SL S. Hanáka byl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SN P. Uhla nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SL J. Pobežala nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Pozměňovací návrh poslance SL J. Musílka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Pozměňovací návrh poslance SL I. Mynáře byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Pozměňovací návrh poslance SL B. Janči byl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SL B. Janči byl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SL L. Žáčka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Poznámka poslance SL P. Jégla

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslankyně SN E. Sándorové nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SL Z. Jedináka nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SL P. Jégla byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Pozměňovací návrh poslance SL B. Hubálka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Pozměňovací návrh poslance SN P. Dostála nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mečla byl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SL B. Hubálka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Pozměňovací návrh poslance SL Z. Jedináka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Pozměňovací návrh poslance SL J. Mynáře byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Pozměňovací návrh poslance SL S. Chýlka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SN L. Kostyi byl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Pozměňovací návrh poslance SL B. Hubálka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Soukup

Pozměňovací návrh poslance SL P. Jégla byl schválen

Zákon o Federálním policejním sboru a sboru Hradní stráže policie ČSFR schválen

Pokračování projednávání bodu č. 13

Vystoupení poslankyně SL R. Šormové

Vystoupení poslankyně SN E. Sándorové

Vystoupení poslance SL J. Špačka

Vystoupení poslance SN L. Kvasničky

Vystoupení poslance SN K. Stome

Vystoupení poslance SL R. Sachera a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Jenerála a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN V. Tomise a pozměňovací návrh

Vystoupení poslankyně SN M. Kaplanové

Vystoupení poslance SN L. Kováče

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Poznámka poslance SL V. Deyla

Vystoupení poslankyně SN K. Samkové

Vystoupení poslankyně SN E. Sandorové

Vystoupení poslance SL S. Chýlka

Poznámka poslankyně SN M. Kaplanové

Vystoupení poslance SN K. Sémana

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

Poznámka poslance SN K. Stome

Vystoupení poslance SL M. Pohanky

Poznámka poslance SN L. Kvasničky

Vystoupení poslance SN K. Sémana

Vystoupení generálního prokurátora ČSFR I. Gašparoviče

Vystoupení ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Vystoupení předsedy Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejla

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Projednání a přijetí stanoviska k současně situaci v Jugoslávii

Vystoupení poslance SN F. Šebeje

Vystoupení poslance SL E. Kříže

Vystoupení poslankyně SN O. Pavúkové

Vystoupení poslance SN B. Doležala

Poznámka poslance SN F. Šebeje

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Poznámka poslance SN P. Zapletala

Poznámka poslance SN F. Šebeje

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Poznámka poslance SN L. Kostyi

Poznámka poslance SN B. Tichého

Poznámka poslance SN P. Tomana

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Poznámka poslance SN B. Doležala

Vystoupení poslankyně SL E. Záležákové

Vystoupení poslance SN P. Raševa

Poznámka poslance SN J. Oleje

Vystoupení poslance SN P. Kulana

Vystoupení poslance SN F. Šebeje

Vystoupení poslance SL D. Kroupy a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN L. Kostyi

Poznámka poslance SN B. Doležala

Poznámka poslance SL F. Magyara

Návrh poslance SL E. Kříže

Poznámka poslance SN F. Šebeje

Poznámka poslance SN J. Oleje

Vystoupení poslance SN J. Šedoviče

Poznámka poslance SL J. Sedláka

Poznámka poslance SN J. Oleje

Návrh poslance SL E. Kříže schválen

Vystoupení poslance SN J. Vilda

Organizační otázky

Poznámka poslance SN M. Prokopa

Schůze přerušena


  1. den - čtvrtek 11. 7. 1991

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Organizační otázky

Poznámka poslance SN J. Vilda

Poznámka poslance SL L. Voleníka

Poznámka poslance SN J. Vilda

Poznámka poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SL L. Voleníka

34. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda o půjčce mezi Evropským společenstvím a ČSFR, podepsaná v Bruselu dne 29. května 1991 (tisk 716)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Š. Gürtler

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Bugár

Vystoupení ministra financí ČSFR V. Klause

Souhlas s Dohodou o půjčce mezi EHS a ČSFR udělen

22. Návrh VSK na usnesení SL a SN k návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři (tisk 693)

Návrh odůvodňuje poslanec SN P. Uhl

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Musílek

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Prokop

Vystoupení poslance SL L. Voleníka

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení poslance SN P. Uhla

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Prokop

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Prokop

Pozměňovací návrh poslance SL L. Voleníka byl schválen

Zákon o ČTK schválen

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Vystoupení poslance SN M. Kontry

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SL V. Savčinského

Poznámka poslance SN F. Houšky

Dohodovací řízení k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR (tisk 677) schváleno

Poznámka poslance SL J. Černého

Poznámka poslankyně SN O. Pavúkové

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Poznámka poslance SN M. Grebeníčka 1266

Poznámka poslance SN P. Zapletala

28. Vládní návrh, kterým se FS ČSFR předkládá k vyslovení souhlasu Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Albánské lidově socialistické republiky, podepsaná v Praze dne 25. 10. 1990 (tisk 593)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Bulharské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 12. 1990 (tisk 594)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské lidově demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 1. 11. 1990 (tisk 595)

31. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Maďarské republiky o vzájemném obchodě a platbách po 1. lednu 1991, podepsaná v Budapešti dne 5. 12. 1990 (tisk 596)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Polské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 14. 12. 1990 (tisk 579)

Návrhy odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Vrchovský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec A. Ondrejkovič

- Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Albánské lidově socialistické republiky schválena

- Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Bulharské republiky schválena

- Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské lidově demokratické republiky schválena

- Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Maďarské republiky schválena

- Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Polské republiky schválena

33. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu FS ČSFR návrh na vypovězení Smlouvy o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, přijaté dne 12. 4. 1973 v Moskvě a Dohody o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy, přijaté dne 18. 12. 1976 v Havaně (tisk 670)

Souhlas s účastí ing. Ladislava Jakla na jednání 16. společné schůze SN a SL udělen

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně D. Kovaříková

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Vrchovský

Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, přijaté dne 12. 4. 1973 v Moskvě a Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy, přijatá dne 18. 12. 1976 v Havaně - vypovězeny

Doplněný bod:

- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti (tisk 738)

Návrh odůvodňuje poslanec SN M. Prokop

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Doksanský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti schválen

Pokračování projednávání bodu č. 13

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Poznámka poslance SN L. Kvasničky

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SN I. Fišery nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Pozměňovací návrh poslance SL M. Kormana byl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Pozměňovací návrh poslance SN P. Dostála byl schválen

Poznámka poslance SN J. Mečla

2. pozměňovací návrh poslance SN P. Dostála byl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Pozměňovací návrh poslankyně SN K. Samkové a E. Sándorové nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

Pozměňovací návrh poslankyně SL R. Šormové nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Pozměňovací návrh poslance SL J. Špačka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

2. pozměňovací návrh poslance SL J. Špačka byl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Pozměňovací návrh poslance SL S. Chýlka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Pozměňovací návrh poslance SL R. Sachera nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SN K. Stomeho nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Poznámka poslance SL J. Jenerála

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Pozměňovací návrh poslance SL J. Jenerála nebyl schválen

Pozměňovací návrh poslance SN K. Stomeho byl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Petrová

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

1. pozměňovací návrh poslance SN V. Tomise nebyl schválen

2. pozměňovací návrh poslance SN V. Tomise nebyl schválen

Poznámka poslance SN V. Tomise

Usnesení ke zprávě generálního prokurátora ČSFR, předsedy Nejvyššího soudu ČSFR a ministra vnitra ČSFR o stavu bezpečnosti a boji proti kriminalitě nebylo schváleno

- Zpráva o výsledcích jednání společného výboru pro dohodovací řízení k zákonu o změnách v sociálním zabezpečení

Zprávu přednáší poslanec SN M. Prokop

- Volba členů dohodovacích výborů

Poznámka poslance SN J. Vilda

Členové dohodovacího výboru k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR zvoleni

Poznámka poslance SN M. Grebeníčka

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SN J. Mečla

Organizační otázky

Schůze přerušena


8. den - pátek 12. 7. 1991

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu FS ČSFR Protokol o ukončení platnosti smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemně pomoci, podepsaný ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokol o prodloužení platnosti, podepsaný dne 26. dubna 1958 ve Varšavě, podepsaný v Praze dne 1. června 1991 (tisk 753)

Návrh odůvodňuje předseda vlády ČSFR M. Čalfa

Společný zpravodaj výborů SN poslanec A. Blažek

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Kříž

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci schválen

Dohodovací výbor k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého schválen

Poznámka poslance SN J. Vilda

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Poznámka poslance SN J. Pernici

Poznámka poslance SL L. Voleníka

Poznámka poslance SL L. Voleníka

Poznámka poslance SN V. Morice

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Poznámka poslance SL M. Čiče

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Vystoupení poslance SL K. Bendy

Vystoupení poslance SL L. Voleníka

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Poznámka poslance SN J. Vilda

Poznámka poslance SN I. Fišery

Návrh na zařazení zásad zákona, kterým se stanoví podmínky pro výkon některých funkcí na 16. schůzi FS neschválen

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

26. Odpovědi na interpelace a otázky poslanců

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SL L. Kudláčka

Vystoupení poslance SL O. Humla

Vystoupení ministra financí ČSFR V. Klause

Vystoupení poslance SL O. Humla

Poznámka poslance SN J. Šolce

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Vystoupení ministra financí ČSFR V. Klause

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Vystoupení poslance SL J. Jurečky

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Vystoupení ministra spojů ČSFR E. Ehrenbergera

Vystoupení poslance SL M. Malého

Poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

Poznámka poslance SN M. Zemana

Vystoupení poslance SL L. Voleníka

Vystoupení poslance SL B. Hubálka

Poznámka poslance SN M. Ročka

Poznámka poslance SL I. Mynáře

Vystoupení poslance SL M. Malého

Vystoupení ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SN I. Kováče

Vystoupení ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Vystoupení poslance SL M. Malého

Vystoupení poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SN P. Dostála

Vystoupení poslance SL K. Novosáda a otázky ministru obrany ČSFR

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Vystoupení ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Vystoupení poslance SN J. Horníka

Vystoupení ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SN V. Valtra

Vystoupení poslance SN M. Farkaše

Vystoupení poslance SL P. Jégla a otázky ministru obrany ČSFR

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL P. Jégla

Odpověď ministra obrany ČSFR na otázky poslance SL P. Jégla

Poznámka poslance SL P. Jégla

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SL M. Pohanky

Vystoupení ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Vystoupení poslance SL M. Pohanky

Poznámka poslance SN P. Gandaloviče

Poznámka poslance SL R. Sachera

Vystoupení ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Vystoupení poslance SL R. Sachera

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Vystoupení ministra spojů ČSFR E. Ehrenbergera

Poznámka poslance SN P. Dostála

Poznámka poslance SL R. Sachera

Vystoupení ministra vnitra ČSFR J. Langoše a odpovědí na otázky

Vystoupení ministra spojů ČSFR E. Ehrenbergera

Vystoupení poslance SN M. Ročka

Vystoupení ministra vnitra ČSFR J. Langoše

27. Interpelace poslanců

Interpelace poslance SL L. Voleníka ohledně odpadového hospodářství (ministru hospodářství ČSFR, ministru zahraničního obchodu ČSFR, předsedovi vlády ČSFR, předsedovi FVŽP)

Interpelace poslance SN P. Raševa ohledně černobylské elektrárny (generálnímu prokurátorovi ČSFR)

Interpelace poslance SN L. Kvasničky ohledně moderního umění (místopředsedovi vlády ČSFR J. Mikloškovi)

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Interpelace poslance SL M. Šidíka ohledně soukromého hospodaření (předsedovi vlády ČSFR, ministru hospodářství ČSFR)

Řízení schůze převzal místopředseda SN J. Sokol

Vystoupení předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Vystoupení poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SL M. Šidíka

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Interpelace poslance SL B. Janči ohledně nezaměstnanosti (předsedovi vlády ČSFR)

Interpelace poslance SN A. Haška ohledně redislokace armády (místopředsedovi vlády ČSFR J. Mikloškovi, ministru obrany ČSFR L. Dobrovskému)

Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SN V. Morice

Interpelace poslance SN M. Kormana (místopředsedovi vlády ČSFR J. Mikloškovi - ohledně církví, ministru obrany ČSFR L. Dobrovskému - ohledně reorganizace armády)

Interpelace poslance SL M. Borguži - ohledně souběhu důchodů a platů (předsedovi vlády ČSFR)

Dotaz ministru financí ČSFR

Poznámka poslance SN P. Raševa

Interpelace poslance SL J. Piskoře předsedovi vlády ČSFR ohledně rozhlasového a televizního vysílání

Interpelace poslance SN L. Kováče předsedovi vlády ČSFR a ministru spojů ČSFR ohledně soustavy telekomunikací

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Odpověď ministra spojů ČSFR E. Ehrenbergera

Interpelace poslance SL J. Konečného vládě ČSFR ohledně pohraničí

Interpelace poslance SL F. Magyara vládě ČSFR ohledně otázek nákladů na bydlení

Poznámka poslance SN A. Haška

Poznámka ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

Interpelace poslance SN M. Ransdorfa předsedovi vlády ČSFR na obranu nájemníků

Vystoupení poslankyně SL E. Záležákové

Poznámka poslance SN L. Kováče

Interpelace poslance SN P. Gandaloviče generálnímu prokurátorovi ČSFR ohledně soudních rehabilitací

Odpověď ministra dopravy ČSFR J. Nezvala na otázky

Poznámka poslankyně SN P. Gandaloviče

Vystoupení předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Vystoupení poslance SL R. Sachera a interpelace ministryni kontroly ČSFR

Interpelace poslance SN J. Cuhry přednesené poslancem SN L. Motyčkou předsedovi vlády ČSFR

Odpověď předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení poslance SL J. Soukupa

Interpelace poslance SL L. Žáčka předsednictvu FS

Poznámka poslance SL L. Žáčka

Otázka poslance SN K. Semana

Interpelace poslance SN V. Mikana místopředsedovi vlády ČSFR J. Mikloškovi ohledně zneužívání léků

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Interpelace poslance SN S. Devátého ministru obrany ČSFR L. Dobrovskému ohledně nemovitostí armády

Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SN S. Devátého

Poznámka ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SN S. Devátého

Poznámka ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SN P. Raševa

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SL J. Mlčáka

Interpelace poslance SN J. Mornára předsedovi vlády ČSFR a ministru FVŽP ohledně monitorování zátěže

Interpelace poslance SN M. Ransdorfa místopředsedovi vlády ČSFR J. Mikloškovi ohledně kulturních památek

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

Poznámka poslance SN P. Raševa

Poznámka poslance SN M. Kováče

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

Poznámka poslance SL O. Világiho

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Interpelace poslance SN K. Novosáda místopředsedovi vlády ČSFR P. Rychetskému ohledně novely zákona č. 87/1991 Sb.

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Interpelace poslankyně SN J. Petrové ministru FÚH ohledně monopolu PNS

Odpověď ministra pro hospodářskou soutěž ČSFR J. Flassika

Schůze přerušena


9. den - pondělí 15. července 1991

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Dokončení projednávání bodu Interpelace

Zkrácená lhůta odpovědi místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška k interpelaci poslance SN M. Ransdorfa schválena

Zkrácená lhůta odpovědi ministra spojů ČSFR k interpelaci poslance SN L. Kováče schválena

Zpráva společného výboru pro dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona o změnách v sociálním zabezpečení (tisk 762)

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Poznámka poslance SN L. Lédla

Pozměňovací návrh poslance SL B. Hubálka nebyl schválen

Zprávu společného výboru odůvodňuje poslanec SN M. Prokop

Vystoupení ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Vystoupení poslance SL M. Zemana

Pozměňovací návrh poslance SN R. Senjuka

Vystoupení poslance SL J. Černého

Vystoupení poslance SL P. Čičmance

Vystoupení ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

Poznámka poslance SL J. Černého

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Poznámka poslance SL P. Čičmance

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Pozměňovací návrh poslance SN M. Prokopa schválen

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Pozměňovací návrh poslance SN R. Senjuka nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Poznámka poslance SL F. Magyara

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Pozměňovací návrh - § 98 nebyl schválen

Poznámka poslance SN P. Raševa

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Poznámka poslance SN M. Prokopa

Tisk 640 - bez § 98

Zákon o změnách v sociálním zabezpečení schválen (bez § 98) 1576

Volba zvláštního kontrolního orgánu FS, zřízeného podle § 5 odst. 1 zákona č. 244/1991 Sb., o FBIS

Komise poslanců SL a SN ke zjišťování výsledků voleb

zvolena

Vystoupení předsedy SN M. Šútovce

Vystoupení poslankyně SN M. Kaplanové

Vystoupení předsedy SN M. Šútovce

Vystoupení místopředsedy FS J. Stanka

Poznámka poslance SL J. Špačka

Předseda volební komise poslanec SL I. Šimko

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Předseda volební komise poslanec SL I. Šimko

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Předseda volební komise poslanec SL I. Šimko

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslance SN P. Rašev

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Nazari-Buřivalová

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Maštálka

Poznámka poslance SN M. Prokopa

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poznámka poslance SN V. Tomise

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poznámka poslance SN J. Vilda

Poznámka poslance SL J. Černého

Poznámka poslance SN M. Prokopa

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SN B. Tichého

Poznámka poslance SN P. Raševa

Poznámka poslance SL M. Pohanky

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Pozměňovací návrh ohledně článku 7 byl schválen

Jednání přerušeno - tajná volba

Jednání opět zahájeno

Předseda volební komise poslanec SL I. Šimko

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslance SN P. Tomana

Poznámka poslance SL V. Bendy

Jednání přerušeno - probíhá tajná volba

Jednání opět zahájeno

Řízení schůze převzal člen předsednictva SL Z. Kessler

Předseda volební komise poslanec SL I. Šimko

Poznámka poslance SL J. Suchánka

Předseda volební komise poslanec SL I. Šimko

Vystoupení poslance SL L. Vrchovského

Poznámka poslance SL S. Hanáka

Předseda volební komise poslanec SL I. Šimko

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Předseda volební komise poslanec SL I. Šimko

Poznámka poslance SN K. Novosáda

Schůze přerušena


10. den - úterý 16. července 1991

Jednání zahájil a řídil předseda SN M. Šútovec

Předseda volební komise poslanc SL I. Šimko

Poznámka poslance SL S. Hanáka

Poznámka předsedy SL R. Battěka

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Poznámka poslance SL o. Világiho

Poznámka poslance SL S. Hanáka

Poznámka poslance SL J. Černého

Pozměňovací návrh poslance SL S. Hanáka nebyl schválen

Zpráva společného výboru pro dohodovací řízení k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR, ve znění pozdějších předpisů (tisk 769)

Zprávu předkládá místopředseda SL E. Valko

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL V. Bendy a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN V. Ševčíka

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka

Vystoupení poslance SN J. Vosčeka

Vystoupení poslance SN P. Tomana

Vystoupení poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN M. Kontry

Vystoupení poslance SN M. Grebeníčka

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Vystoupení poslance SL J. Černého

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Poznámka poslance SL L. Molnára

Poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

Poznámky poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SN V. Ševčíka

Poznámka poslance SN M. Macka

Vystoupení předsedy Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejla

Poznámka poslance SN P. Tomana

Poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

Poznámka poslance SL J. Wagnera

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SL V. Bendy nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslance SN P. Tomana nebyl schválen

Pozměňovací návrh týkající se článku 99 byl schválen

Pozměňovací návrh týkající se článku 101 byl schválen

Bod č. 3 zprávy dohodovacího výboru byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Poznámka místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SL L. Kudláčka

Poznámka poslance SN P. Tomana

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka místopředsedy SL E. Valka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Poznámka poslance SL J. Dienstbiera ml.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Vystoupení poslance SL J. Schneidera

Poznámka poslance SN P. Gandaloviče

Poznámka poslance SN J. Vilda

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR, ve znění pozdějších předpisů schválen

- Dokončení projednávání bodu č. 16

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka

Vystoupení poslance SN J. Mečla

Vystoupení poslance SL J. Černého

Vystoupení poslance SN P. Tomana

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Molnára nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SL J. Černého nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Molnára nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SN P. Měráka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SL J. Černého nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SL J. Kincla nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslance SN P. Měráka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslankyně SN V. Parkanové nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslance SN V. Morice nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SN P. Hrivíka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SL L. Voleníka

Pozměňovací návrh poslance SL P. Mornára nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslankyně SN K. Samkové byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SL P. Měráka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

Poznámka poslance SN F. Houšky

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vilda byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SN P. Tomana nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Pozměňovací návrh poslance SN K. Stomeho nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslance SL J. Černého nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Poznámka poslance SN P. Tomana

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SN A. Haška

Pozměňovací návrh poslance SN P. Měráka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SN P. Hrivíka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SN P. Hrivíka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SN F. Houšky byl schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslance SL J. Kincla nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslance SN F. Homoly nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Poznámka poslance SN P. Uhla

Poznámka poslance SL M. Voleníka

Pozměňovací návrh poslance SN P. Hrivíka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vilda nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SN P. Měráka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SL V. Bendy

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslanců Bendy a Sokola byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SL V. Bendy

Pozměňovací návrh poslance SL V. Bendy byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SL L. Žáčka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslance SL L. Žáčka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslance SN P. Tomana byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SN M. Ročka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Pozměňovací návrh poslance SL J. Černého byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Pozměňovací návrh poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové byl schválen

Zákon o soudech a soudcích schválen nebyl

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SN F. Houšky

Poznámka poslance SL Z. Kesslera

Dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona o soudech a soudcích schváleno

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Projednání zákona o celostátním referendu schváleno

23. Návrh zákona o celostátním referendu (tisk 372)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Vystoupení poslance SL M. Čiče a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL E. Mandlera a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN J. Vosčeka a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL E. Valka a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL L. Žáčka a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslankyně SL O. Andelové

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení poslance SN V. Morice

Poznámka poslance SN O. Kulana

Poznámka poslance SN V. Morice

Vystoupení poslance SL B. Hubálka a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN B. Doležala

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Organizační sdělení

Schůze přerušena


11. den - středa 17. července 1991

Jednání zahájil a řídil místopředseda FS a předseda SL R. Battěk

Projednávání bodu č. 23 - Návrh zákona o celostátním referendu

Vystoupení poslankyně SN S. Matochové

Vystoupení poslance SL J. Luxe

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Poznámka poslance SN J. Oleje

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Vystoupení poslance SL D. Kroupy

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení poslance SL Z. Voleníka a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN M. Horského

Vystoupení poslance SN F. Šamalíka

Vystoupení poslance SN P. Buriana

Vystoupení poslance SL M. Benčíka a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN B. Tichého a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL S. Hanáka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Vystoupení poslance SN J. Skalického a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Rumla

Vystoupení poslance SN A. Blažka

Vystoupení poslance SL M. Pohanky a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN M. Tahyho a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN L. Romana

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild a pozměňovací návrhy SNR

Vystoupení poslance SN P. Raševa

Poznámka poslance SN L. Romana

Poznámka poslance SN V. Morice

Vystoupení poslance SN V. Morice a pozměňovací návrhy

Poznámka poslance SN P. Raševa

Poznámka poslance SN J. Morice

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Poznámka poslance SL I. Šimka

Poznámka poslance SL M. Kapusty

Poznámka poslance SL I. Šimka

Poznámka poslance SL P. Mornára

Vystoupení poslance SL J. Šlápoty

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Poznámka poslance SN V. Morice

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (tisk 752) a návrh usnesení SL a SN (tisk 772)

Poznámka poslance SL R. Sachera

Návrh odůvodňuje poslanec SL J. Jurečka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Farkaš

Společný zpravodaj výborů SL poslanec T. Kopřiva

Vystoupení poslance SN V. Ševčíka a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL A. Jambora a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN A. Haška a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL M. Richtera

Vystoupení poslance SN M. Tahyho a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL P. Kvačkaje

Vystoupení poslance SL I. Mlynáře a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL J. Dienstbiera ml. a pozměňovací

návrh

Vystoupení poslance SN M. Zemana a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN R. Senjuka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Cuhry a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Šterna

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Vystoupení poslance SL E. Kříže a pozměňovací návrhy

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SN H. Kočtúcha a pozměňovací návrhy

Poznámka poslance SL M. Richtera

Poznámka poslance SN H. Kočtúcha

Vystoupení poslance SN J. Svobody a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN L. Romana a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN I. Fišery a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL L. Kudláčka a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN J. Fričara

Vystoupení poslance SL P. Kučery a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SL M. Borguži

Poznámka poslance SN R. Senjuka

Poznámka poslance SL M. Richtera

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SL J. Jurečky

Společný zpravodaj výborů SL poslanec T. Kopřiva

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Farkaš

Společný zpravodaj výborů SL poslanec T. Kopřiva

Poznámka poslance SL V. Bendy

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Schůze přerušena


12. den - čtvrtek 18. července 1991

Řízení schůze převzal místopředseda FS K. Viktorín

35. Volba generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR

Usnesení k volbě generálního inspektora ozbrojených sil schváleno

Návrh odůvodňuje poslanec L. Lis

Vystoupení poslance SL I. Šimka

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslance SL V. Bendy

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SN R. Ambrose

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Poznámka poslance SN L. Lise

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL M. Čiče

Poznámka poslance SN A. Haška

Vystoupení poslance SN J. Vosčeka

Poslanec SL I. Šimko

Poznámka poslance SL V. Deyla

Vystoupení poslance SL I. Šimko

Poznámka poslance SL L. Lise

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SL T. Kopřivy

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslance SL I. Šimka

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Poznámka poslance SN M. Tahyho

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

poznámka poslance SN L. Lise

Poznámka poslance SL J. Černého

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SL J. Černého

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SL I. Šimka

Poznámka poslance SL J. Černého

Poznámka poslance SL S. Hanáka

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka předsedy SL R. Battěka

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SL J. Černého

Poznámka poslance SL J. Vrabce

Komise pro zjišťování výsledků voleb v SL a SN zvolena

Poznámka místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SN P. Tomana

Vystoupení poslance SL J. Bobovnického

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Zpráva předsedy volební komise SN M. Kontry

Zpráva předsedy volební komise SL J. Bobovnického

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk

Dokončení projednávání bodu č. 23

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SL M. Čiče byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Pozměňovací návrh poslance SL E. Mandlera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SL M. Benčíka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SL L. Žáčka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Pozměňovací návrh poslance SL B. Hubálka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Pozměňovací návrh poslance SN J. Luxe nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SN V. Morice nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SL M. Čiče nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SL M. Čiče

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Pozměňovací návrh poslance SL M. Čiče byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SL E. Valka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Poznámka poslance SN L. Romana

Pozměňovací návrh poslance SN M. Horského byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Pozměňovací návrh poslance SN B. Tichého nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Pozměňovací návrh poslance SN V. Morice nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SL M. Benčíka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Pozměňovací návrh poslance SL M. Čiče nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SL S. Hanáka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SL M. Pohanky

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SL M. Benčíka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Pozměňovací návrh poslance SL M. Benčíka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Pozměňovací návrh poslance SL M. Čiče nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Poznámka poslance SN L. Motyčky

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SN L. Motyčky nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SL S. Hanáka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SN J. Skalického nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Pozměňovací návrh poslance SN M. Tahyho nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SN L. Romana

Poznámka poslance SN L. Romana

Pozměňovací návrh poslance SN L. Romana nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vosčeka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslankyně SN S. Matochové byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SL E. Valko byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Pozměňovací návrh poslance SL L. Voleníka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Pozměňovací návrh týkající se článku 7 byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Pozměňovací návrh poslance SN P. Buriana nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SL M. Benčíka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Zákon o celostátním referendu nebyl schválen

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Dohodovací výbor k návrhu zákona o celostátním referendu

schválen

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

- Dokončení projednávání návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427 z roku 1990 Sb., o převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby podle tisku 752 a usnesení SL, a SN (tisk 772)

Poznámka poslance SL O. Világiho

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společný zpravodaj výborů SL poslanec T. Kopřiva

Vystoupení předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Společný zpravodaj výborů SL poslanec T. Kopřiva

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Farkaš

Poznámka poslance SL J. Jurečky

Poznámka poslance SN L. Romana

Poznámka poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SN A. Haška

Pozměňovací návrh předsedy vlády ČSFR M. Čalfy schválen

- Zpráva společného výboru pro dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 777)

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

- Stanovisko iniciativního a petičního výboru sněmoven k petici 98 pracovníků československých oznamovacích prostředků, kteří požadují urychleně vytvoření možnosti lustrací pracovníků masových médií (tisk 782)

Lhůta nedodržení 48 hodin k projednávání tisku 782 schválena

Návrh odůvodňuje poslanec SN K. Stome

Poznámka poslance SN P. Dostála

Poznámka poslance SL M. Tyla

Poznámka poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SN J. Sokola

Poznámka poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslance SN P. Kulana

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslance SN J. Sokola

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Usnesení k tisku 782 nebylo schváleno

Poznámka poslance SN L. Romana

- Pokračování projednává bodu č. 23 - návrh zákona o celostátním referendu (tisk 372) - Zpráva dohodovacího výboru (tisk 789)

Zprávu předkládá společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Poznámka poslance SN L. Romana

Poznámka poslance SL o. Világiho

Poznámka poslance SN L. Romana

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SN H. Kočtúcha

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SN L. Romana

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko

Poznámka poslance SN L. Romana

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vild

Vystoupení poslance SL M. Čiče

Pozměňovací návrh článku 5 isar, 3 byl schválen

Zákon o celostátním referendu schválen

- Zpráva společného výboru pro dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o některých majetkových vztazích řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 777, 676 a 723)

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Poznámka poslance SN P. Dostála

Poznámka poslance SN F. Kubíčka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Pozměňovací návrh týkající se § 1 byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Pozměňovací návrh týkající se § 4 byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Vosček

Pozměňovací návrh týkající se bodu 3 byl schválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého schválen

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Poznámka poslance SL E. Valka

Poznámka poslance SN M. Prokopa

Schůze přerušena


13. den - pátek 19. července 1991

Řízení schůze místopředseda FS J. Stank

Poznámka poslance SN A. Haška

Poznámka poslance SN F. Šedivého

Poznámka poslance SN L. Motyčky

Poznámka poslance SL P. Kučery

Volba generálního inspektora ozbrojených sil odsunuta na první týden 17. společné schůze SL a SN

Zákon o politických stranách odsunut na první týden 17. Společně schůze SL a SN

Poznámka poslance SN F. Šedivého

Interpelace poslance SN F. Šedivého zařazena na pořad jednání 16. SL a SN

Slib poslance Federálního shromáždění

Vystoupení poslance SN J. Horníka

Platnost volby poslance SN Š. Bajnoka ověřena

Text slibu čte místopředseda SN J. Sokol

Poslanec Š. Bajnok skládá slib

Zpráva společného výboru pro dohodová řízení k vládnímu návrhu zákona o soudech a soudcích

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Zprávu předkládá místopředseda SL E. Valko

Dotaz poslance SL L. Voleníka

Odpověď místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SL L. Vrchovského

Poznámka místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SL L. Vrchovského

Poznámka místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SN J. Vilda

Poznámka místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslankyně SL R. Šormové

Vystoupení poslance SN J. Vilda

Vystoupení poslance SL P. Kučery

Vystoupení poslance SL P. Kučery

Vystoupení poslance SL Z. Maliny

Vystoupení poslance SL M. Benčíka

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Vystoupení předsedy Nejvyššího soudu ČSFR J. Motejla

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL Z. Kesslera

Poznámka poslance SN P. Tomana

Poznámka poslance SN J. Vilda

Vystoupení poslance SL J. Soukupa

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Vystoupení poslance SL M. Čiče

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SN B. Doležala

Poznámka poslance SN P. Gandaloviče

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Poznámka poslance SN M. Farkaše

Vystoupení poslance SL E. Kříže

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Stanovisko poslance SN M. Grebeníčka

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Poznámka poslance SN J. Vilda

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SL L. Vrchovského

Poznámka poslance SN P. Gandaloviče

Pozměňovací návrh poslance SL E. Mandlera byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SL J. Dienstbiera ml.

Poznámka poslance SN P. Gandaloviče

Poznámka poslance SN J. Vilda

Poznámka poslance SN P. Gandaloviče

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SL M. Richtera

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poznámka poslance SL J. Konečného

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Vystoupení poslance SN J. Mečla

Návrh poslance SN K. Stomeho nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SL Z. Maliny

Poznámka poslance SN P. Tomana

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Návrh poslance SN O. Tomana nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Návrh poslance SL Z. Maliny nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík

Návrh poslance SN P. Tomana byl schválen

Poznámka poslance SN P. Tomana

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Zákon o soudech a soudcích schválen

Poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk

Volba člena zvláštního kontrolního orgánu FS (4. kolo)

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SL J. Špačka

Poznámka poslance SL J. Černého

Jednání přerušeno - tajná volba

Jednání opět zahájeno

Zprávu volební komise předkládá poslanec SN M. Kontra

Jaromír Šlápota zvolen členem zvláštního kontrolního orgánu FS

Poznámka poslance SL J. Wagnera

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Vystoupení poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poznámka poslance SL P. Kučery

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský

Poznámka poslance SL J. Tomsy

Vystoupení poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SN M. Kováče

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SL P. Kučery

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk

Usnesení FS k návrhu poslankyně SN J. Petrové schváleno

Interpelace poslance SN F. Šedivého

Souhlas se zkrácením lhůty pro odpověď udělen

Vystoupení poslance SN L. Kováče

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Volba předsedy zvláštního kontrolního orgánu FS

Jednání přerušeno - probíhá tajná volba

Jednání opět zahájeno

Zprávu volební komise přednáší poslanec SL A. Kladivo

Zprávu volební komise přednáší poslanec SN M. Kontra

Předseda zvláštního kontrolního orgánu nebyl zvolen

Zpráva ministra-předsedy FVŽP J. Vavrouška

Schůze skončena

Seznam příloh:

- Usnesení Sněmovny lidu č. 246 k návrhu na pořad 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 2. - 19. července 1991

- Usnesení Sněmovny národů č. 251 k návrhu na pořad 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 2. - 19. července 1991

- Usnesení Sněmovny lidu č. 247 k návrhu na jednání 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 8. a 15. července 1991

- Usnesení Sněmovny národů č. 252 k návrhu na jednání 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 8. a 15. července 1991

- Usnesení Federálního shromáždění č. 154 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky návrh na sjednání Protokolu o zrušení Rady vzájemné hospodářské pomoci (tisk 698)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 155 k návrhu zahraničních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na přijetí nabídky Severoatlantického shromáždění na přidružené členství Federálního shromáždění ČSFR v Severoatlantickém shromáždění (tisk 720)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 157 k návrhu o způsobu volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu Federálního shromáždění (tisk 713)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 158 ke Zprávě o činnosti parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk (tisk 736)

- Usnesení Sněmovny národů č. 255 k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny lidu č. 250 k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny lidu

- Usnesení Federálního shromáždění č. 162 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 6. listopadu 1990. Dohoda mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k této dohodě, podepsané v Praze dne 13. listopadu 1990, Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 15. listopadu 1990 a Dohoda o vzájemně ochraně a podpoře investic mezi ČSFR a Španělským královstvím, podepsaná v Madridu dne 12. prosince 1990 (tisk 680)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 160 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Protokol o změně Dohody o založení Mezinárodní investiční banky včetně statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 20. prosince 1990 (tisk 668)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 161 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daně z příjmu a z majetku, podepsaná v Lucembursku dne 18. března 1991 (tisk 669)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 163 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu federace za rok 1990 (tisk 691)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 159 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Protokol o změně Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce včetně statutu této banky, podepsány v Moskvě dne 18. prosince 1990 (tisk 667)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 164 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu federace za rok 1990 a přehledu o souhrnu státních závěrečných účtů za Českou a Slovenskou Federativní Republiku za rok

1990

- Usnesení Federálního shromážděni č. 165 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků (Ženeva 1951) a Protokol OSN, týkající se právního postavení uprchlíků (New York 1967) (tisk 666)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 261 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na zřízení společného výboru pro dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona o sociálním zabezpečení (tisk 640)

- Usnesení Sněmovny národů č. 266 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na zřízení společného výboru pro dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona o sociálním zabezpečení (tisk 640)

- Usnesení Sněmovny národů č. 267 k návrhu na nové projednávání vládního návrhu zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení (tisk 679)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 167 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění české a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o půjčce mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou, podepsanou v Bruselu dne 29. května 1991 (tisk 716)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 264 k návrhu na dohodovací řízení k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR, ve znění pozdějších předpisů (tisk 677)

- Usnesení Sněmovny národů č. 270 k návrhu na dohodovací řízení k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR, ve znění pozdějších předpisů (tisk 677)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 168 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky, podepsané v Praze dne 25. října 1990 (tisk 593)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 169 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bulharské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 6. prosince 1990 (tisk 594)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 170 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 1. listopadu 1990 (tisk 595)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 171 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném obchodě a platbách po 1. lednu 1991, podepsaná v Budapešti dne 5. prosince 1990 (tisk 596)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 173 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR návrh na vypovězení Smlouvy o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitých vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce přijaté dne 12. dubna 1973 v Moskvě a Dohody o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy přijaté dne 18. prosince 1976 v Havaně (tisk 670)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 172 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 14. prosince 1990 (tisk 597)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 273 k návrhu na volbu členů dohodovacího výboru k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR (tisk 677)

- Usnesení Sněmovny národů č. 277 k návrhu na udělení souhlasu s účastí ing. Ladislava Jakla - předsedy Federálního úřadu pro vynálezy na jednání 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny lidu č. 271 k návrhu na udělení souhlasu s účastí ing. Ladislava Jakla - předsedy Federálního úřadu pro vynálezy na jednání 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny národů č. 217 k návrhu na dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 676)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 265 k návrhu na dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 676)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 280 k návrhu na volbu komise poslanců Federálního shromáždění ke zjišťování výsledků voleb

- Usnesení Federálního shromáždění č. 175 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě, podepsaný v Praze 1. července 1991

- Usnesení Sněmovny národů č. 283 k návrhu na volbu členů dohodovacího výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 676)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 277 k návrhu na volbu členů dohodovacího výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 676)

- Usnesení Sněmovny národů č. 286 k návrhu na zkrácení lhůty na odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc., k interpelaci podané poslancem SN M. Ransdorfem

- Usnesení Sněmovny národů č. 287 k návrhu na zkrácení lhůty na odpověď ministra spojů ČSFR ing. E. Ehrenbergera k interpelaci podané poslancem L. Kováčem

- Usnesení Sněmovny národů č.285 k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podepsané poslanci SN

- Usnesení Sněmovny národů č.178 k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci SL a SN

- Usnesení Sněmovny lidu č. 279 k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci SL

- Usnesení Sněmovny národů č. 288 k návrhu na volbu komise poslanců Federálního shromáždění ke zjišťování výsledků voleb

- Usnesení Federálního shromáždění č. 179 ke složení zvláštního kontrolního orgánu Federálního shromáždění zřízeného podle § 5 odstavec 1 zákona č. 244/1991 Sb., o FBIS

- Usnesení Sněmovny lidu č. 284 k účasti kancléře Karla Schwarzenberga na jednání 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny národů č. 292 k účasti kancléře Karla Schwarzenberga na jednání 16. společně schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny lidu č. 285 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR

- Usnesení Sněmovny národů č. 293 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR

- Usnesení Sněmovny lidu č. 286 k návrhu na volbu komise pro zjišťování výsledků voleb pro tajnou volbu generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR

- Usnesení Sněmovny národů č. 294 k návrhu na volbu komise pro zjišťování výsledků voleb pro tajnou volbu generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR

- Usnesení Sněmovny lidu č. 288 k návrhu na konání dohodovacího řízení k návrhu zákona o celostátním referendu (tisk 372)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 287 k návrhu na konání dohodovacího řízení k vládnímu návrhu zákona o soudech a soudcích (tisk 678)

- Usnesení Sněmovny národů č. 296 k návrhu na konání dohodovacího řízení k návrhu zákona o celostátním referendu (tisk 372)

- Usnesení Sněmovny národů č. 295 k návrhu na konání dohodovacího řízení k vládnímu návrhu zákona o soudech a soudcích (tisk 678)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 290 k návrhu na přesun hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (tisk 752)

- Usnesení Sněmovny národů č. 289 k návrhu na přesun hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (tisk 752)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 291 k návrhu na přesunutí bodů programu 16. společně schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů na 17. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny národů č. 299 k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů na ověření platnosti volby poslance Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny národů č. 300 k návrhu na přesunutí bodů programu 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů na 17. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Federálního shromáždění č. 184 k návrhu poslankyně Sněmovny národů Jany Petrové

- Usnesení Sněmovny národů č. 304 k návrhu na zkrácení lhůty odpovědi na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů F. Šedivým a poslancem Sněmovny lidu M. Soldátem

- Usnesení Sněmovny lidu č. 293 k návrhu poslance Sněmovny národů Filipa Šedivého

- Usnesení Sněmovny lidu č. 295 k návrhu na volbu osmého člena zvláštního kontrolního orgánu FS zřízeného podle § 5 odstavec 1 zákona č. 244/1991 Sb., o FBIS

- Usnesení Sněmovny lidu č. 296 k návrhu na zkrácení lhůty odpovědi na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů F. Šedivým a poslancem Sněmovny lidu M. Soldátem

- Usnesení Sněmovny národů č. 302 k návrhu poslance Sněmovny národů Filipa Šedivého


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP