Úterý 16. července 1991

Teraz hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto z poslancov súhlasí s návrhom pani poslankyne Nazari-Buřivalovej, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se ve 14.28 hodin.) Ďakujem. (40) Štyridsať.

Je niekto proti? (2) Dvaja.

Zdržal sa niekto hlasovania? (11) Jedenásť.

O všetkom rozhodnú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Pýtam sa poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike, kto súhlasí s návrhom poslankyne Nazari-Buřivalovej, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se ve 14.29 hodin.) Ďakujem (45) Štyridsaťpäť.

Je niekto proti? (0) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (1) Jeden.

Súhlasným uznesením všetkých zložiek tohoto pléna bol pozmeňovací návrh prijatý. Prosím o ďalší návrh.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Paragraf 34, odstavec 1 - návrh poslance Měráka. Nedoporučujeme.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Hlasuje sa o návrhu poslanca Měráka. Ide o paragraf 34 odstavec 1 - ponechať slova "má trvalé bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky."

Hlasujú poslanci Snemovne žudu. Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s citovaným pozmeňovacím návrhom poslanca Měráka, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se ve 14.30 hodin.) Ďakujem. (19) Devätnásť.

Je niekto proti? (8) Osem.

Zdržal sa niekto hlasovania? (54) Päťdesiatštyri.

Teraz hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto z poslancov súhlasí s návrhom poslanca Měráka, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se ve 14.30 hodin.) Ďakujem. (13) Trinásť.

Je niekto proti? (7) Sedem.

Zdržal sa niekto hlasovania? (32) Tridsaťdva.

Snemovňa národov, poslanci zvolení v Slovenskej republike. Pýtam sa ich, kto je za tento návrh pána poslanca Měráka? (5) Päť.

Kto je proti? (17) Sedemnásť.

Kto sa zdržal hlasovania? (21) Dvadsaťjedna.

Pokračujeme návrhom pána poslanca Houšku.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: V § 34 odstavec 1 vypustit požadavek, že jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně vykonávat. Já se domnívám, že lze doporučit. Bude to stručnější. Text, který je v návrhu zákona, je poněkud neurčitý, není úplně jasný. Mají to být jen zkušenosti a morální vlastnosti nebo ještě něco jiného?

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán spravodajca doporučuje vypustenie v zmysle návrhu pána poslanca Houšku.

Hlasovať bude Snemovňa žudu, ide o paragraf 34, odstavec 1 o vypustení citovaných slov.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Když to vypustíme, tak to ovšem jazykově nebude čitelné. S tím by souvisela změna; za slovem bezúhonný bude následovat "a dává záruku".

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec Benda s technickou poznámkou.

Poslanec SL V. Benda: To není pravda. Tam není třeba míchat žádné záruky. V tom návrhu byly vytečkovány, aby se vynechaly, "bezúhonný, dnem ustanovení dosáhl věku 25 let a souhlasí" atd. Tak tam zůstanou jen věcné podmínky na soudce.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Rozhodneme hlasovaním. Hlasuje sa o § 34 odstavec 1 o tom, či sa majú vypustiť slová "keď jeho skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku." Ostane tam "je spôsobilý k právnym úkonom, bezúhonný", že bude sudcovskú funkciu vykonávať riadne atď., atď. - Pani poslankyňa Šormová.

Poslankyně SL R. Šormová: Já bych se chtěla zeptat pana poslance Houšky, který návrh předkládal. Buď se ta slova musí vypustit až k slovu "zastává", pak by měl pravdu pan poslanec Benda, nebo se to musí jazykově upravit, jinak by ta věta nedávala vůbec smysl.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec Houška, vyjadrite sa prosím, k tomuto problému.

Poslanec SN F. Houška: Ono to je stejně jedno - já to stahuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Neskoro, ale predsa. Ďakujem.

Pán poslanec Hrivík je autorom ďalšieho pozmeňovacieho návrhu k § 34.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Jde tu o řádné formy studia, ale zřejmě se pod tím představuje nějaká řádná univerzita. Já se osobně domnívám, že pojem "řádné formy studia" v daném případě je nepřesný, zavádějící.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec mal na mysli univerzitné vzdelanie a nie vzdelanie na vysokej škole Verejnej bezpečnosti.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Text je v původním znění, kde jde o vysokoškolské vzdělání.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ja len opakujem, čo som si zapamätal z vystúpenia pána poslanca. Takže rozhodneme hlasovaním.

Snemovňa žudu, paragraf 34 odstavec 2 doplniť. Ovšem táto formulácia nie je základom k nejakému hlasovaniu. Teraz mi padol na ňu pohžad. Tá formulácia by musela byť vyprecizovaná. Pán poslanec Hrivík nie je prítomný. V tejto podobe nemôžem dať hlasovať o jeho pozmeňujúcom návrhu.

Prejdeme k návrhu na zmenu v § 34.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík: Poslanec Vild, text máte před sebou. My ho doporučujeme. Zároveň s tím by bylo třeba odsouhlasit to, co je pod číslem 62, tj. odkaz v závorce na paragraf 34 odstavec 1, 2, 3, což tvoří jeden celek. My doporučujeme tento text.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Doporučujete, aby sme hlasovali o § 34. Tým sa zároveň vybaví § 62.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík: Předpokládám, že to máte před sebou, nicméně to přečtu: "Zvláštní zákon může stanovit další podmínky a postup při přezkoumávání předpokladů a morálních vlastností potřebných pro funkci soudce." Pak dojde k posunu odstavců. Je to v podstatě odkaz na lustrační zákon.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Dáme hlasovať v Snemovni žudu. Pýtam sa, kto súhlasí s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Vilda k paragrafu 34, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (67) Šesťdesiatsedem.

Kto je proti? (1) Jeden.

Kto sa zdržal hlasovania? (19) Devätnásť.

Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Pýtam sa, kto súhlasí s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Vilda k § 34, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (42) Štyridsaťdva.

Kto je proti? (0) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (8) Osem sa zdržalo hlasovania.

Snemovňa národov, poslanci zvolení v Slovenskej republike, kto súhlasí s návrhom poslanca Vilda, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (42) Štyridsaťdva.

Kto je proti? (0) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (3) Traja.

Návrh bol schválený v obidvoch snemovniach.

Pokračujeme hlasovaním o návrhu pána poslanca Černého.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: To je návrh, který zahrnuje i návrh poslankyně Petrové a svým způsobem to, co říkal poslanec Stome. Text byl přečten poslancem Černým, takže zřejmě ho nemusím číst. Soudci jsou jmenováni bez časového omezení s výjimkou prvního jmenování soudce do funkce po složení justiční zkoušky. V tomto případě je funkční období soudce pětileté a započítává se do něj pouze doba skutečného výkonu funkce.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: To je pozmeňovací návrh, s ktorým sa stotožnil i poslanec Toman. Ide o § 35 odstavec 1 citovaná úprava; vypočuli ste si ju. (Hlasování ve 14.40 hodin.)

Hlasovať budeme od Snemovne žudu. Pán poslanec Valko, ide o § 35 a o jeho úpravu v zmysle návrhu pána poslanca Černého. Kto súhlasí s týmto pozmeňovacím návrhom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (62) Šestdesiatdva.

Kto je proti? (9) Deväť.

Kto sa zdržal hlasovania v tejto veci? (23) Dvadsaťtri.

Dvadsaťtri poslancov sa zdržalo hlasovania.

Snemovňa žudu pozmeňovací návrh prijala.

Teraz budeme hlasovať v Snemovni národov. Budú hlasovať poslanci zvolení v Českej republike. Pýtam sa, kto súhlasí s týmto pozmeňovacím návrhom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (40) Štyridsať.

Kto je proti? (5) Päť. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (3) Traja sa zdržali hlasovania.

Teraz bude hlasovať Snemovňa národov. Poslanci zvolení v Slovenskej republike. Pýtam sa ich, či súhlasia s návrhom pána poslanca Černého, nech zdvihnú ruku a stlačia tlačidlo! (35) Tridsaťpäť.

Kto je proti? (1) Jeden.

Kto sa zdržal hlasovania? (10) Desať.

Návrh nebol schválený v Snemovni národov.

Pokračujeme pozmeňovacím návrhom pána poslanca Stomeho, ktorý žiada v podstate to isté, avšak číslovku sedem rokov, nie päť.

Prosím poslancov, aby zostali v snemovni.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík: Je tady další návrh a pan poslanec Stome říká, že k tomuto návrhu ještě zaujme stanovisko.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec Stome, predložte návrh.

Poslanec SN K. Stome: S ohledem na výsledek hlasování návrh nestahuji, ale ztotožňuji se s celým textem až na dobu sedmi let.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Čo to znamená? Vaša číslovka je sedem?

Ešte sa opýtam pani poslankyne Petrovej, či trvá na tom, že sťahuje návrh. (Hlasy z pléna.) Berieme to, že je stiahnutý.

Hlasovať budeme o návrhu poslanca Karla Stomeho.

Místopředseda SN J. Sokol: Jenom abychom si ušetřili další dohadování. Tam musí být v odstavci 1 uváděcí věta: "Soudci jsou jmenováni bez jakéhokoliv omezení s výjimkou svého prvního jmenování." Jenom aby to bylo jasné.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: (Hlasování ve 14.44 hodin.) Hlasovať sa bude najprv v Snemovni žudu. Pýtam sa poslancov Snemovne žudu, či súhlasia s pozmeňovacím návrhom poslanca Stomeho na úpravu paragrafu 35, ako je citovaný. Kto súhlasí, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (63) Šesťdesiattri.

Dvaja poslanci, ktorí prišli teraz, nie sú zahrnutí do hlasovania.

Kto je proti? (12) Dvanásť.

Kto sa zdržal hlasovania? (22) Dvadsaťdva.

Hlasovať bude teraz Snemovňa národov, poslanci zvolení v Českej republike. Pýtam sa, kto súhlasí s návrhom poslanca Stomeho na úpravu § 35, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (45) Štyridsaťpäť.

Kto je proti? (3) Traja.

Kto sa zdržal hlasovania? (9) Deväť.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Pýtam sa, kto súhlasí s pozmeňovacím návrhom pána poslanca Stomeho, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (37) Tridsaťsedem.

Kto je proti? (0) Nikto.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP