Úterý 18. června 1935

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Hodina.

Posl. dr Hodina: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Peters.

Posl. dr Peters: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Frank.

Posl. Frank: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Wollner.

Posl. Wollner: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Künzel.

Posl. inž. Künzel: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Zippelius.

Posl. dr Zippelius: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Fritz Köllner.

Posl. dr Fritz Köllner: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Rösler.

Posl. Rösler: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. May.

Posl. May: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Rosche.

Posl. dr Rosche: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Neuwirth.

Posl. dr Neuwirth: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Fischer.

Posl. Fischer: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Adolf Lischka.

Posl. inž. Adolf Lischka: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Obrlik.

Posl. Obrlik: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Peschka.

Posl. inž. Peschka: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Nickerl.

Posl. Nickerl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Franz Nitsch.

Posl. Franz Nitsch: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Karmasin.

Posl. inž. Karmasin: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Adolf Kellner.

Posl. dr Adolf Kellner: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Nemetz.

Posl. Nemetz: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Ernst Köhler.

Posl. Ernst Köhler: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Illing.

Posl. Illing: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Wolfgang Richter.

Posl. inž.Wolfgang Richter: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hollube.

Posl. Hollube: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Klieber.

Posl. dr Klieber: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Eichholz.

Posl. dr Eichholz: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Wagner.

Posl. Wagner: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Gruber.

Posl. Gruber: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jäkel.

Posl. Jäkel: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Jilly.

Posl. dr Jilly: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Knorre.

Posl. Knorre: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Axmann.

Posl. Axmann: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Sogl.

Posl. Sogl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Knöchel.

Posl. Knöchel: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jobst.

Posl. Jobst: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Budig.

Posl. Budig: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Stangl.

Posl. Stangl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Georg Böhm.

Posl. Georg Böhm: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Liebl.

Posl. Liebl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Nentwich.

Posl. inž. Nentwich: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Schreiber.

Posl. inž. Schreiber: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Birke.

Posl. Birke: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kundt.

Posl. Kundt: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Luschka.

Posl. dr Luschka: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zajiček.

Posl. Zajiček: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Mayr-Harting.

Posl. dr Mayr-Harting: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Schütz.

Posl. Schütz: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr inž. Lokscha.

Posl. dr inž. Lokscha: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Schlusche.

Posl. Schlusche: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Dvořák.

Posl. Dvořák: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zápotocký.

Posl. Zápotocký: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Šverma.

Posl. Šverma: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Slanský.

Posl. Slanský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bruno Köhler.

Posl. Bruno Köhler: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Jaromír Dolanský.

Posl. dr Jaromír Dolanský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Appelt.

Posl. Appelt: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Beuer.

Posl. Beuer: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Schenk.

Posl. Schenk: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kopřiva.

Posl. Kopřiva: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Nepomucký.

Posl. Nepomucký: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Hodinová-Spurná.

Posl. Hodinová-Spurná: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Machačová.

Posl. Machačová: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Krosnář.

Posl. Krosnář: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Synek.

Posl. Synek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kliment.

Posl. Kliment: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Śliwka.

Posl. Śliwka: Ślubuję.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Vodička.

Posl. Vodička: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Široký.

Posl. Široký: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kosik.

Posl. Kosik: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Clementis.

Posl. dr Clementis: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Schmidke.

Posl. Schmidke: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Vallo.

Posl. Vallo: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Klíma.

Posl. Klíma: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Török.

Posl. Török: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Szüllö.

Posl. dr Szüllö: Igérem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Esterházy.

Posl. Esterházy: Igérem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Petrášek.

Posl. Petrášek: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Porubszky.

Posl. dr Porubszky: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Szentiványi.

Posl. Szentiványi: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jaross.

Posl. Jaross: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Korláth.

Posl. dr Korláth: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Holota.

Posl. dr Holota: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Andor Nitsch.

Posl. Andor Nitsch: Ich gelobe.

Předseda vlády Malypetr (zvoní): Prosím, aby paní a páni poslanci zaujali svá místa.

Je-li snad přítomen ještě někdo z pánů poslanců, kdo vykonav slib písemný nesložil ještě slib ústní, prosím, aby se laskavě přihlásil k ústnímu slibu. (Výkřiky posl. Zápotockého, Hodinové-Spurné: Pane předsedo, zrušte zatykač na Kopeckého, propusťte Štětku!)

Prosím o klid. (Nikdo se nepřihlásil.)

Není nikoho, sliby jsou tudíž vykonány (Výkřiky posl. Zápotockého.) a tím je vyřízen 1. odstavec pořadu. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa, abychom mohli vyříditi další odstavec pořadu, jímž jest:

2. Volba předsedy sněmovny a jeho slib.

Podle §u 5 jedn. řádu volbu předsedy sněmovny provede předseda vlády.

§ 61 jedn. řádu předpisuje, že volba předsedy sněmovny musí se vždy konati hlasovacími lístky.

Upozorňuji, že pro dnešní volbu předsedy byly vydány zvláštní bílé hlasovací lístky podle §u 61 jedn. řádu a že dlužno jich použíti. Hlasovací lístky pro volby uloženy jsou pro každého poslance v zásuvce jeho stolu.

Bílý lístek pro volbu předsedy je v obálce s nadpisem:"Hlasovací lístek pro volbu předsedy" a prosím, aby na lístek napsáno bylo toliko jediné jméno poslance, jinak by hlas byl neplatný.

Žádám tedy, aby nyní použito bylo výhradně těchto lístků bílých, opatřených razítkem předsednictva sněmovny.

Jakožto 4 skrutátory, předepsané §em 5 jedn. řádu ke sčítání hlasů, jmenuji pp. poslance Mašatu, Pika, Zeminovou a dr Peterse.

Žádám pp. skrutátory, aby dohlíželi při sbírání hlasů do hlasovacích uren, s nimiž obcházeti budou úředníci sněmovní, a to: p. posl. dr Peters v 1. a 2. úseku, pí. posl. Zeminová v 3. a 4. úseku, p. posl. Pik v 5. a 6. úseku, a p. posl. Mašata na presidiální tribuně.

Pp. skrutátoři po sebrání hlasovacích lístků sečtou hlasy a sdělí mi výsledek volby.

Upozorňuji však znovu, že nyní voliti se bude toliko předseda sněmovny a že tudíž na hlasovací lístek má se napsati jenom jediné jméno.

Aby se předešlo neplatnosti a tudíž opakování volby pro nastalé snad závady, žádám, aby každý odevzdával hlasovací lístek do urny toliko se svého místa, a upozorňuji, že jen přítomní členové mají hlasovací právo, jak již bylo rozhodnuto při dřívějších volbách ve sněmovně.

Konstatuji, že sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Žádám, aby započalo sbírání hlasovacích lístků. (Děje se.)

(Po sebrání hlasovacích lístků:)

Sbírání hlasů je skončeno a žádám pp. skrutátory, aby spočítali hlasy a sdělili mně výsledek.

(Po skončení skrutinia:)

Bylo odevzdáno 291 hlasů, z nichž na jméno Bohumír Bradáč zní 233 hlasů, prázdných hlasovacích lístků jest 58.

Jelikož číslo toto je v §u 61 jedn. řádu předepsaná prostá většina hlasů, jest za předsedu posl. sněmovny zvolen posl. Bohumír Bradáč. (Hlučný potlesk.)

Táži se p. posl. Bradáče, zvoleného za předsedu sněmovny, zda volbu přijímá?

Posl. Bradáč: Přijímám.

Předseda vlády Malypetr: Ježto zvolený volbu přijímá, přistoupíme ke slibu předsedy podle §u 7 jedn. řádu.

Žádám p. tajemníka sněmovny dr Říhu, aby přečetl formuli předsedova slibu. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

"Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Posl. Bradáč (podávaje předsedovi vlády ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP