Úterý 18. června 1935

Těsnopisecká zpráva

o 1. (ustavující) schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 18. června 1935 dopol.

Obsah:

Zahájení schůze předsedou vlády Malypetrem

Pořad.

1. Sliby poslanců

2. Volba předsedy sněmovny a jeho slib

Řeč předsedy Bradáče

Poslanecký slib předsedy vlády Malypetra

3. Volba 6 místopředsedů a jejich sliby

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Sproštění dřívější vlády a jmenování nové vlády

Sdělení o volbě náměstka předsedy vlády

Vzdání se mandátu

Stanovena příští schůze

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP