Úterý 18. června 1935

Posl. Bistřický: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kočandrle.

Posl. Kočandrle: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Machník.

Posl. Machník: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. dr inž. Tumlířová.

Posl. dr inž. Tumlířová: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hrubý.

Posl. Hrubý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Vencl.

Posl. Vencl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Pozdílek.

Posl. Pozdílek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Křemen.

Posl. Křemen: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Mrskošová.

Posl. Mrskošová: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Rechcígl.

Posl. Rechcígl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Marek.

Posl. Marek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Lichner.

Posl. Lichner: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Čuřík.

Posl. Čuřík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Coufal.

Posl. Coufal: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Haupt.

Posl. Haupt: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Stunda.

Posl. Stunda: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Csomor.

Posl. Csomor: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Martinásek.

Posl. Martinásek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr inž. Fulík.

Posl. dr inž. Fulík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zajíc.

Posl. Zajíc: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Ursíny.

Posl. Ursíny: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Slíva.

Posl. Slíva: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Vančo.

Posl. Vančo: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Kossey.

Posl. dr Kossey: .

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Devečka.

Posl. Devečka: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Topoli.

Posl. Topoli: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Rybárik.

Posl. Rybárik: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Židovský.

Posl. Židovský:

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Gajda.

Posl. Gajda: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zvoníček.

Posl. Zvoníček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Dominik.

Posl. dr Dominik: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Ivák.

Posl. Ivák: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Branžovský.

Posl. dr Branžovský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Trnka.

Posl. Trnka: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Franke.

Posl. dr Franke: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Zeminová.

Posl. Zeminová: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bergmann.

Posl. Bergmann: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Patejdl.

Posl. dr Patejdl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Klapka.

Posl. dr Klapka: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Bátková.

Posl. Bátková: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Netolický.

Posl. Netolický: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. David.

Posl. David: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bábek.

Posl. Bábek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Uhlíř.

Posl. Uhlíř: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Ferd. Richter.

Posl. Ferd. Richter: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Fr. Langr.

Posl. Fr. Langr: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Stejskal.

Posl. Stejskal: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jenšovský.

Posl. Jenšovský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Lanc.

Posl. Lanc: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Tučný.

Posl. Tučný: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hatina.

Posl. Hatina: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Mikuláš.

Posl. Mikuláš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Tichý.

Posl. Tichý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Fiala.

Posl. Fiala: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Tykal.

Posl. Tykal: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Polívka.

Posl. Polívka: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hrušovský.

Posl. Hrušovský: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Edvard Beneš.

Posl. dr Edvard Beneš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Neuman.

Posl. dr Neuman: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Kozák.

Posl. dr Kozák: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Moudrý.

Posl. dr Moudrý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Stránský.

Posl. dr Stránský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Al. Beneš.

Posl. Al. Beneš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Liška.

Posl. Liška: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Mlčoch.

Posl. Mlčoch: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Najman.

Posl. Najman: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Vávra.

Posl. Vávra: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Oliva.

Posl. Oliva: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Pekárek.

Posl. Pekárek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Ostrý.

Posl. Ostrý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jiráček.

Posl. Jiráček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Luka.

Posl. Luka: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Šedý.

Posl. Šedý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Slavíček.

Posl. Slavíček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kejmar.

Posl. Kejmar: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Karel Chalupa.

Posl. Karel Chalupa: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Michálek.

Posl. Michálek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Rodovský.

Posl. Rodovský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Habarta.

Posl. Habarta: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Spina.

Posl. dr Spina: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Rudolf Böhm.

Posl. Rudolf Böhm: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kunz.

Posl. Kunz: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Viereckl.

Posl. Viereckl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zierhut.

Posl. Zierhut: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Stivín.

Posl. Stivín: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Srba.

Posl. Srba: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Meissner.

Posl. dr Meissner: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hampl.

Posl. Hampl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Remeš.

Posl. Remeš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Rudolf Chalupa.

Posl. Rudolf Chalupa: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Markovič.

Posl. dr Markovič: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Klein.

Posl. Klein: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Macek.

Posl. dr Macek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jaša.

Posl. Jaša: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Jurnečková-Vorlová.

Posl. Jurnečková-Vorlová: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Pik.

Posl. Pik: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Goldstein.

Posl. dr Goldstein: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bečko.

Posl. Bečko: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Polach.

Posl. Polach: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Tayerle.

Posl. Tayerle: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Mareš.

Posl. dr Mareš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hladký.

Posl. Hladký: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Benda.

Posl. Benda: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Nový.

Posl. Nový: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Dlouhý.

Posl. Dlouhý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Laušman.

Posl. Laušman: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Vaverka.

Posl. Vaverka: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Ešner.

Posl. Ešner: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jaroslav Kučera.

Posl. Jaroslav Kučera: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan poslanec Tymeš.

Posl. Tymeš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Alois Langer.

Posl. Alois Langer: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Brožík.

Posl. Brožík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Neumeister.

Posl. Neumeister: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Révay.

Posl. Révay:

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Němec.

Posl. Němec: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Felix Kučera.

Posl. Felix Kučera: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kopasz.

Posl. Kopasz: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Schulcz.

Posl. Schulcz: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Kugel.

Posl. dr Kugel:

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bechyně.

Posl. Bechyně: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Nečas.

Posl. inž. Nečas: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Dérer.

Posl. dr Dérer: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Czech.

Posl. dr Czech: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Taub.

Posl. Taub: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. de Witte.

Posl. de Witte: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jaksch.

Posl. Jaksch: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Macoun.

Posl. Macoun: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Schäfer.

Posl. Schäfer: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Katz.

Posl. Katz: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Heeger.

Posl. Heeger: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kögler.

Posl. Kögler: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Kirpalová.

Posl. Kirpalová: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zischka.

Posl. Zischka: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Sandner.

Posl. Sandner: Ich gelobe.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP