"B" resp. Bar-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Bez-Bol "B" resp. Bot-Bro "B" resp. Brož-Buř

BOTTO Ján, dr., inž.

XIX. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - Stál. (náhr.) a zahr.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální. zákon) (t. 1381)

119, 16. XII. 1927; 10, V.

 

BÖHM Rudolf

V. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. dopr. - in. - rozp. - soc.-pol. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby obcím v politických okresích děčínském, ústeckém, litoměřickém, teplickém, dubském, varnsdorfském, rumburském, česko-lipském, mimoňském, německo-jablonském a bílinském, těžce postiženým živelními pohromami, byla poskytnuta podpora, t. 483.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

aby byla ihned poskytnuta státní podpora obcím Fojtovice, Telnice, Adolfov, Streckenwald, Čermná Maršov v okrese ústeckém, Schönwald, Chabařovice, Mohelnice v okrese chabařovickém, Tisá, Libouchec, Jílové, Modrá, Martiněves, Bynov, Borek, Chabařovice, Dobkovice a Podmokly v okrese děčínském, těžce poškozeným bouřemi, t. 1186.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby byla neprodleně poskytnuta státní podpora a pomoc rolníkům a drobným zemědělcům těžce poškozeným živelní pohromou v obcích Robeč, Kalovice, Sukorady, Snědovice, Střížovice, Čakovice, Velký Hubenov, Domašice, Obrok v okrese Štětí a sousedních obcích okresů Úštěk, Dubá a Česká Lípa, t. 1642.

148, 26. VI. 1928; 50, VI.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahran. dr Beneše o madárské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

9, 18. II. 1926; 353, I.

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153)

15, 16. III. 1926; 891, I.

o změně celního sazebníku (t. 360)

28, 9. VI. 1926; 1467, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670) skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 965, III.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977)

86, 14. VI. 1927; 1643, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180).

101, 14. VII. 1927; 2686, IV.

o obchodních smlouvách mezi RČS a Kanadou (zpr. t. 1596 a 1597)

151, 10. VII. 1928; 18, VI.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. hospod. a dopr., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 13, VII.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě RČS s Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976); mluví o ochraně zvířecí produkce a omezení dovozu polských vepřů do Československa.

185, 28. II. 1929; 11, VII.

Interpelace:

o pozemkové reformě na Dellhösově velkém majetku pozemkovém v obci Malém Šachově, t. 92/I.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 250/X.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

aby byla znovu zřízena jednotřídní obecná škola v Rynarticích, pošta Jetřichovice v pol. okrese děčínském, t. 97/VIII.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/IV.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

o přídělu půdy ve Svářenicích a Malešově v okrese Štětí, t. 125/III.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/XVII.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o přirážkovém hospodářství v berním okrese Benešov nad Ploučnicí, pol. okres děčínský, pro rok 1925, t. 229/XIX.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 725/X.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

aby byly vydány náhradní papíry za vyměněné válečné půjčky. t. 1017/VIII.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1235/XVI.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

Dotazy:

že českolipská berní správa bezprávně předpisuje daně.

63, 15. III. 1927; 7. IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin urážky na cti tiskem ca dr Hackel)

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 198; zprav. dr Zadina;

nevydán 22, 18. V. 1926; 1245, II.

okr. s. v Benešově n. Ploučnicí (urážka na cti ca Kirpalová a Schweichhart)

43, 15. X. 1926; 43, III.

žád. odvolána 118, 15. XII. 1927; 5, V.

okr. s. v Benešově nad Ploučnicí (přestupek urážky na cti)

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 970; zprav. dr Daněk;

nevydán 127, 1. II. 1928; 26, V.

 

BÖLLMANN Georg

VI. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - soc.-pol. a zásob.

Zvolen pořadatelem posl. sněm.

60, 16. XII. 1926; 1571, III.

Návrhy:

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obcím poškozeným krupobitím v soudních okresech Chomutov, Jirkov a Hora Sv. Šebestiána, a to Blatnu, Bečovu, Radenovu, Šerchovu, Kvinovu, Sperbersdorfu, Bernovu, Gerštorfu, Domině, Krásné Lípě, Suchdolu, Strážkám, Stráži, Menharticím a obcím s nimi sousedícím, t. 1187.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby byla ihned poskytnuta státní výpomoc obcím ve východním Rudohoří v okrese teplickém a ústeckém, velmi těžce poškozeným bouřemi; jsou to Krupka, Horní Krupka, Fojtovice, Přední Cinvald, Mohelnice, dále Telnice, Adolfov, Streckenwald a Schönwald. t. 1188.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby byl předložen zákon o rekultivaci pozemků poškozených dolováním, t. 2125.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

1 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k §§ 3 a 4.

13, 11. III. 1926; 623, I.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 619, I.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 852, IV.

Interpelace:

že bylo zabaveno č. 34 časopisu "Heimat" ze dne 20. III. 1926, vycházejícího v Žatci, pro článek "Vlastenecký svaz Sudetských Němců" a č. 55 ze dne 11. V. 1926 pro úvodník "Paragraf 17 zákona na ochranu republiky", t. 358/XXI.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 697/I.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 23. V. 1926 ve Vlkově).

43, 15. X. 1926; 42, III.

žádost odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

 

BRADÁČ Bohumír

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - Stál. (náhr.) a zahr.

Zvolen provisorně zapisovatelem posl. sněm.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Návrhy:

na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněm. Nár. shrom., t. 661.

46, 11. XI. 1926; 266, III.

aby autonomním usnesením posl. sněmovny byl změněn odst. 1 a 2 § 40 jedn. řádu posl. sněmovny, t. 729.

55, 27. XI. 1926; 1197, III.

aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 1398.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v republice Českoslov., t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

na vydání zákona o elektrisačním fondu, t. 1968.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, t. 1969.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na vydání zákona, jímž upravuje se zaknihování půdy, přidělené a získané podle zákonů o pozemkové reformě, t. 2141.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

o zrušení ministerstva pro zásobování lidu, t. 2342.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na vydání zákona o používání dovozních listů, t. 2352.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 2370.

208, 19. VI. 1929; 50, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) k § 2.

71, 30. III. 1927; 444, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 5.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 3.

97, 8. VII. 1927; 2477, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 2.

131, 10. II. 1928; 31, V.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528) k §§ 8 a 10.

142, 14. VI. 1928; 30, VI.

9 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o povolení k vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862) k §§ 1 a 2 a k nadpisu zákona.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316) k §§ 10, 12 a 13.

208, 19. VI. 1929; 5-6, VIII.

8 pozměň. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317).

208, 19. VI. 1929; 9-14, VIII.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. předsedy dr Švehly a dr Engliše ze 14. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 19, III.

aby se hlasování o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1926 odložilo po projednání státního rozpočtu.

45, 20. X. 1926; 219, III.

na zvolení V. Votruby, G. Böllmana, G. Scharnagla a Št. Surovjaka pořadateli posl. sněm.

60, 16. XII. 1926; 1571, III.

na volbu kandidátů do terna voleného posl. sněm. podle zákona o ústavním soudě č. 162 z r. 1920.

60, 16. XII. 1926; 1571. III.

na vrácení imunitní záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) im. výb.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

aby o prohlášení min. fin. dr Engliše o rozpočtu na r. 1928 byla zahájena rozprava v některé schůzi příští.

102, 25. X. 1927; 53, V.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svato-gotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

aby osnova zákona o změně §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 1577) byla vrácena výb. živn. a soc.-pol. k novému projednání.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o zvýšení ceny cukru byla zahájena rozprava ve 158. schůzi.

157, 6. IX. 1928; 52, VI.

aby rozprava o prohlášení min. fin. dr Engliše o státním rozpočtu na r. 1929 byla sloučena s projednáváním rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

aby o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928 byla ihned zahájena rozprava a aby tato rozprava byla sloučena s rozpravou o osnově stát. rozpočtu.

165, 18. X. 1928; 32, VII.

aby o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády se zahájila rozprava sloučeně s rozpravou o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927.

182, 14. II. 1929; 17, VII.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se předseda vlády dostavil do schůze sněmovny a podal zprávu o výbuchu v Semtíně, jakmile příslušná šetření budou skončena.

197, 3. V. 1929; 38, VIII.

aby se o prohlášení min. předsedy Fr. Udržala o výbuchu v Semtíně v dubnu 1929 zahájila rozprava v příští schůzi.

200, 4. VI. 1929; 20, VIII.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

aby čtyři resoluce připojené ke zprávě o osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) byly vráceny soc.-pol. výb.

206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), týkající se vydání novely k zákonu.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977), týkající se doplnění zák. ustanovení.

87, 15. VI. 1927; 1692, IV.

k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110), týkající se živnosti cukrářské.

97, 8. VII. 1927; 2450, IV.

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524), týkající se zrovnoprávnění absolventů skončivších studia dle starých zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356), týkající se novely zákona.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Zpravodajem:

br. výb. zpr. t. 312 (zákon, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích).

27, 8. VI. 1926; 1357, II.

rozp. výb. zpr. t. 497 (zákon o poskytnutí zápůjčky po případě záruky pro úvěrní družstva Podkarpatské Rusi).

39, 24. VI. 1926; 2534, doslov 2537, II.

rozp. výb. zpr. t. 761 (zákon o úpravě rozpočtu vojenské správy).

58, 15. XII. 1925; 1451, III.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev).

178, 18. XII. 1928; 57, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 47, VII.

o prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o současných hospodářských poměrech, t. 592.

42, 14. X. 1926; 19, III.

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

(zodpov. prohláš. náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.)

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Třeboni (přestupek podle § 335, resp. § 431 tr. z.).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

 

BRANECKÝ Jozef

XV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. im. - rozp. a zeměd.

Návrhy:

na pomoc poškozeným záplavou řeky Moravy, t. 439.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 790 (zákon, kterým se zrušují zákon o obstavení velkostatků, § 4 zákona o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku a § 5 zákona o pozemkovém úřadě).

76, 29. IV. 1927; 709, doslov 712, IV.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3 odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

 

BRODECKÝ Vilém

IB voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. doprav. a soc.-pol.

Návrhy:

na bezodkladné poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese jílovském, t. 1096.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

na vydání zákona o mimořádném drahotním příplatku státním a ostatním veřejným zaměstnancům, t. 1825.

169, 24. X. 1928; 107, VII.

4 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333) k §§ 7, 25, 157 a 210.

34, 17. VI. 1926; 2108, 2114, 2122, 2125, II.

pozměň. návrh k osnově fin. zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 93, V.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382) k §§ 13, 24 a 25.

125, 26. I. 1928; 28, V.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k §§ 5, 6 a 9.

131, 10. II. 1928; 28, V.

aby osnova zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382) přikázána byla soc.-pol. výb.

125, 26. I. 1928; 28, V.

Resoluce:

7 resol. k osnově fin. zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 6 a 20.

55, 27. XI. 1926; 1106-7, 1119, III.

16 resol. k osnově zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

125, 26. I. 1928; 29-30, V.

k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448), týkající se poskytování darů z milosti.

131, 10. II. 1928; 29, V.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2010, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. hospod.; jménem klubu ČSD vznáší protest proti zákazu přednášky paní Balabánové o fašismu.

54, 26. XI. 1926; 940, III.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1040).

88, 23. VI. 1927; 1742, IV.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

123, 24. I. 1928; 17, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

129, 8. II. 1928; 45, V.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 7, VI.

o státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze a na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 22, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 47, VII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

205, 13. VI. 1929; 13, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o provádění platového zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., t. 1238.

118, 15. XII. 1927; 47, V.

odpov. t. 1341.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o revisi systemisace a provádění platového zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., t. 1710.

172, 6. XI. 1928; 36, VII.

odpov. t. 1816.

173, 7. XI. 1928; 114, VII.

naléhavá, o katastrofě železniční v Zaječí na Moravě, t. 1781.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

odpov. t. 1843.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

naléhavá, o provádění platové úpravy zaměstnanců zemských ústavů v Čechách a na Moravě, t. 1805.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

odpov. t. 1841.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

naléhavá, o převzetí zaměstnanců samosprávných korporací do státních služeb a jejich zařazení, t. 2157.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

odpov. t. 2256.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

o zkrácení na požitcích všech od četnictva ku státní stráži bezpečnostní převzatých četnických gážistů, t. 604/XII.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 957/XV.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o nové úpravě pensijních a zaopatřovacích požitků státních zaměstnanců, zaměstnanců státních podniků a fondů státem spravovaných, t. 724/XII.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 1212/XVIII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

ve věci zkracování výkonných četnických gážistů v právu na pragmatikální dovolenou, t. 979/II.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1212/IV.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o úpravě služného obvodním lékařům podle zákona 106/26 Sb. z. a o příplatcích na místnosti a jiné potřeby, t. 989/XXIII.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1212/XIV.

102, 25. X. 1927; 15, V.

že místa přísedících divisních soudů neobsazují se četnickými gážisty v případech, kdy trestní věc se týká příslušníků této kategorie, t. 1163/VII.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1404/XVII.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o porušování zákona o závodních výborech administrativní cestou nařizovací, t. 1615/VI.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1768/IV.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

že by se měl poskytnouti mimořádný přídavek drahotní všem kategoriím státních a veřejných zaměstnanců, včetně dělníků a pensistů, t. 1964/XXVI.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

že se četnickým gážistům odpírají stěhovací výlohy, když se jedná o přeložení t. zv. "zaviněné", t. 2025/XII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2255/XXIV.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o zbytečně vyhozených penězích za pistole pro četnické strážmistry, t. 2025/XIII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2277/XV.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

že příslušníci četnictva jsou zkracováni v právu stížnostním, t. 2181/XI.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

že se při dovolených četnických gážistů upírá právo na cestovní dny, t. 2181/XII.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

že četnická správa nepostarala se o podřízené za letošních mrazů a loňských paren, t. 2181/XIII.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

že se upírá úhrada stěhovacích výloh četnickým gážistům, kteří byli přeloženi do jiného působiště buď na vlastní prosbu nebo pro nějaké zavinění, t. 2181/XIV.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

Dotazy:

o provádění zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 287 Sb. z., o četnictvu.

19, 6. V. 1926; 1095, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

že nebylo provedeno jmenování důstojníků a strážmistrů četnictva na vyšší služební místa.

24, 27. V. 1926; 1276, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o úpravě kasárenského výměrku četnických stanic.

63, 15. III. 1927; 7, IV.

odpov. 70, 29. III. 1927; 389, IV.

o omezení režijních nároků zaměstnanců.

63, 15. III. 1927; 7, IV.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o systemisaci služebních míst.

63, 15. III. 1927; 7, IV.

o opětném přijímání restringovaných a superarbitrovaných četnických gážistů k četnictvu.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o nejednotné praksi vojenských soudů při odsuzování vojenských a četnických gážistů.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 54, V.

že četnickým gážistům nepřiznává se právo na započtení r. 1919 jako roku válečného.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 35, V.

o prováděcím nařízení k zákonu o četnických pensích č. 153/23 a o odpíraném právu na připočtení 10 let do pensijní základny podle § 7 cit. zákona.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

že se pensionovaným četnickým gážistům upírá právo na hodnost rotmistra v záloze.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o nevyplacené uchvatitelské odměně četnické stanici ve Skalité u Čadce.

123, 24. I. 1928; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o nezdravém a nedůstojném ubytování výkonných četnických gážistů na soustředěních.

123, 24. I. 1928; 4, V.

odpov. 140, 12. V. 1928; 10, VI.

o zkrácení výkonných četnických důstojníků, pensionovaných v poslední době před systemisací jejich míst.

123, 24. I. 1928; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o úhradě nákladů za stravování koní cikánů četnictvem zatčených.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

že se nepřiznává výchovné, po případě přídavek na nevlastní děti, je-li jejich matka k výdělku sice schopna, ale vede-li domácnost nevlastního otce.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 184, 26. II. 1929; 5, VII.

o šikanování četnických gážistů velitelem

četnického oddělení v Mukačevě.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 191, 13. III. 1929; 4, VII.

o zdraví škodlivém ubytování četnictva ve Velké Revuci.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 191, 13. III. 1929; 4, VII.

o zákazu, aby četničtí pensisté nosili četnické stejnokroje.

184, 26. II. 1929; 4, VII.

že nebyly zaplaceny vycházkové šavle těm četnickým gážistům, kteří byli před 30. XI. 1928 pensionováni a šavli si z vlastních prostředků koupili.

184, 26. II. 1929; 4, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem obsahem 1. odstavce článku "Od nacionalismu k bestialitě je jenom krok", uveřejněného v č. 17 časopisu "Železniční zřízenec" z 10. VI. 1925).

6, 21. XII. 1925; 172, I.

zpr. t. 142; zprav. A. Kříž;

nevydán 21, 18. V. 1926; 1240, II.

"B" resp. Bar-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Bez-Bol "B" resp. Bot-Bro "B" resp. Brož-BuřPřihlásit/registrovat se do ISP