"B" resp. Bar-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Bez-Bol "B" resp. Bot-Bro "B" resp. Brož-Buř

BEZDĚK Bedřich

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. br. - in. - inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. a zásob.

Návrhy:

na vydání zákona o podpoře stavebního ruchu, t. 847.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

65, 17. III. 1927; 140, IV.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 510, IV.

o zák. o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 31, VI.

o zák. o státních starobních podporách (t. 2000)

186, 1. III. 1929; 16, VII.

Interpelace:

o opětném zdražení cukru, t. 724/XVII.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

o žádostech za zařadění do náhradní zálohy a o připuštění žádostí dodatečných, t. 1595/XIX.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1957/XIII.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

Dotazy:

o liknavém vyřizování naléhavých žádostí zaměstnanců ministerstva národní obrany.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o poměrech na Státním diagnostickém a serotherapeutickém veter. ústavě v Ivanovicích na Hané.

15, 16. III. 1926; 854, I.

odpov. 26, 1. VI. 1926; 1326, II.

o zamýšleném zrušení strážního stanoviště č. 31 na trati Brno-Břeclava.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o zadání dodávky mýdla.

32, 15. VI. 1926; 1844, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o nepřípustném chování některých čsl. důstojníků v Hodoníně.

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

o vyhlášce spolků, do nichž je vojenským osobám povolen vstup.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o zamýšleném zvýšení poplatků za vystavování pasů.

49, 19. XI. 1926; 341, III.

odpov. 93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o poměrech u dělostřeleckého pluku 153 v Bratislavě.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

o drahotě dělnických lístků na trati Veverská Bytýška-Kuřím.

83, 11. V. 1927; 1561, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o zaměstnávání příslušníků cizích států v republice Československé a jejich evidenci příslušnými úřady.

88, 23. VI. 1927; 1704, IV.

ohledně zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

pro nařízení nadřízených úřadů finančních, jímž se zakazuje státním geometrům zaměřovati pozemky soukromým osobám na příslušnou žádost a za mimořádných okolností.

143, 15. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

zda jsou známy min. pošt a telegrafů stížnosti mor. živnostnictva na stranický postup šekového úřadu v Praze.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

o vybudování přechodné lávky ve stanici Střelice u Brna.

173, 7. XI. 1928; 112, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o služebních přídavcích vlakvedoucím, úředníkům statu III.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

o poměrech na poštách, zvláště venkovských, na Slovensku.

195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o úhradě kromobyčejně vysokých výdajů, vzniklých obcím Vel. Opatovice, Brťov, Vel. Roudka, Malá Roudka, Korbelová Lhota, Svárov, Bělá, Jevíčko, Borotín a jednotlivcům za tyfové epidemie r. 1928.

202, 7. VI. 1929; 54, VIII.

o demoralisační působnosti učitele Jaroslava Kratochvíla v Bořeticích.

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

 

BIŇOVEC František

VI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. a zeměd.

Návrhy:

na vydání nařízení o počátku působnosti zákona ze dne 10. VI. 1925, č. 148 Sb. z., o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří, t. 606.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na vydání zákona o zřízení místní dráhy Velvary-Hospozín, t. 1482.

133, 13. III. 1928; 10, VI.

na poskytnutí finanční podpory okresům a větším městům na odstranění sněhových spoust ze silnic a jízdních tratí, t. 2047.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o stavebním ruchu (t. 892) k celé osnově a k §§ 11 a 12 hlavy I a k § 30 hlavy V.

65, 17. III. 1927; 145-6, 148, IV.

pozměňov. návrh k osnově fin. zák. pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 95, V.

24 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o stavebním ruchu (t. 1484)

136, 16. III. 1928; 60-69, VI.

1 pozměňov. a 11 event. návrhů k osnově zák. o ochraně nájemníků (t. 1485)

136, 16. III. 1928; 70-79, VI.

4 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 80-81, VI.

7 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617) k §§ 5-9 a 16.

145, 21. VI. 1928; 41-42, VI.

pozměňov. a event. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (t. 2091) k § 1.

188, 7. III. 1929; 28, VII.

3 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092) k §§ 1 a 2.

188, 7. III. 1929; 28-29, VII.

pozměňov. a event. návrh k osnově zák. o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090) k §. 1.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Resoluce:

k osnově zák. o stavebním ruchu (t. 892), týkající se vydání veřejných výkazů o finančních důsledcích vyplynulých z provádění zákona o stavebním ruchu z r. 1921 a 1922.

65, 17. III. 1927; 156, IV.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 747)

57, 10. XII. 1926; 1363, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892)

64, 16. III. 1927; 81, IV.

o zákonu o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373)

117, 14. XII. 1927; 22, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

135, 15. III. 1928; 4, VI.

Dotazy:

podle § 70 jedn. ř. předsedovi soc.-pol. výboru A. Čuříkovi o svolání soc.-pol. výboru.

59, 16. XII. 1926; 1478, III.

odpov. předsedy soc.-pol. výb.

62, 15. II. 1927; 1665, III.

 

BISTŘICKÝ Otomar

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. im. - in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 510 (úprava poměrů družstev na Podkarpatské Rusi).

41, 25. VI. 1926; 2564, II.

 

BLAHO Pavel, dr.

XVII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. a zahr.

Zemřel 29. XI. 1927.

110, 30. XI. 1927; 3, V.

Za něho nastoupil Zeman Jan.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 766 (třetí dodatková úmluva ze dne 23. VI. 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. V. 1921).

76, 29. IV. 1927; 748, doslov 755, IV.

zahr. výb. zpr. t. 784 (zákon o provedení úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou z 29. V. 1925 a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. V. 1926, o plnění smluv o pojištění na život a důchody).

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594).

45, 20. X. 1926; 167, III.

 

BLATNY Fanni

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byla členem výb. kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetřov. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

o úpravě služebního poměru domácích pomocníků, t. 217.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

na novou úpravu trestních ustanovení o vyhánění plodu, t. 219.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

aby byl vydán zákon o prodeji alkoholových nápojů v drobném a jejich výčepu, t. 220.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

aby lhůty pro přihlášení nároku na důchod válečných poškozenců byly přeloženy, t. 234.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

aby při veřejných volbách byly hlasy sčítány odděleně podle pohlaví, t. 1147.

97, 8. VII. 1927; 2484, IV.

aby byl vydán zákon, jímž se zavádí občanská kontrola nad výkonem trestu, t. 1445.

128, 7. II. 1928; 7, V.

pozměň. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175) k čl. I.

15, 16. III. 1926; 926, I.

4 pozměň. a 2 doplň. návrhy k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) k čl. I-VI.

126, 31. I. 1928; 19/20, V.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699) k § 7 a 9.

174, 8. XI. 1928; 49, VII.

7 pozměň., doplň. a event. návrhů k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700) k čl. II-V a VIII.

199, 24. V. 1929; 14/15, VIII.

6 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316).

208, 19. VI. 1929; 3-7, VIII.

9 pozměň. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317).

208, 19. VI. 1929; 7-15, VIII.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699), týkající se stanovení sazeb za výkony porodních asistentek, též cestovného a zřízení volných míst pro nemajetné žákyně na ústavech pro vzdělání porodních asistentek.

174, 8. XI. 1928; 50, VII.

3 resol. k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700), týkající se zabránění vykonávání tlaku na mzdy, modernisace výkonu trestu a úpravy výkonu trestu na politických provinilcích.

199, 24. V. 1925; 15, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350).

126, 31. I. 1928; 14, V.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 20, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 73, VII.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699).

174, 8. XI. 1928; 37, VII.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700).

198, 23. V. 1929; 24, VIII.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317).

207, 18. VI. 1929; 27, VIII.

Interpelace:

o zabavení plakátu, t. 1163/XIX.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1456/II.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

o poškození literních učitelek na odborných školách pro ženská povolání platovým zákonem, t. 1713/X.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

aby byly ustanovovány živnostenské inspektorky, t. 1688/IV.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2193/XXIII.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

že se prý zase pomýšlí zavésti celibát učitelek, t. 1890/XX.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2182/X.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o nedostatečném provádění zákona o práci dětí, t. 2025/XVIII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o zřízení okresních zdravotních rad, t. 2025/XIX.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2193/XXII.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

Dotazy:

o důchodu válečného poškozence Reinla.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 31, III.

Volána k pořádku:

28, 9. VI. 1926; 1412, II.

 

BOBEK Emil

IV. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. pro dávku z majetku - im. - rozp. - soc.-pol. a ústav.-práv.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), týkající se platu výpomocných cvičných učitelů.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1251, IV.

Dotazy:

o úpravě hmotných poměrů kondicinujících lékárníků.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 142, 14. VI. 1928; 4, VI.

 

BOLEN Václav

III. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - im. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a zeměd.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se předsedou klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě, postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na zrušení zákona ze dne 29. II. 1920, č. 122 Sb. z., podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé, t. 200.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v okrese novobydžovském, zejména ve Starých Smrkovicích a Ohnišťanech, t. 521.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

na vydání zákona, jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník, t. 605.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na vydání zákona o odstranění platů za vyučování a zkoušky na veřejných školách, t. 630.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

na poskytnutí okamžité pomoci postiženým katastrofální průtrží mračen na Broumovsku, t. 1202.

102, 25. X. 1927; 17, V.

na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu na Holicku a v Borohrádku, postiženému živelní pohromou, t. 1555.

140, 12, VI. 1928; 17, VI.

aby o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 24. III. 1926 byla zahájena rozprava.

17, 24. III. 1926; 1062, II.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se ministr železnic dostavil do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude návrh odhlasován, a podal vysvětlení o chystaném zvýšení dopravních tarifů na drahách

22, 18. V. 1926; 1245, II.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se min. nár. obrany dostavil do dnešní schůze posl. sněmovny a podal podrobnou zprávu o poměru náčelníka generálního štábu generála Gajdy k fašistickému hnutí.

26, 1. VI. 1926; 1341, II.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se min. předseda dostavil do dnešní schůze poslanecké sněmovny a podal vysvětlení o stanovisku vlády v otázce zemědělských cel.

26, 1. VI. 1926; 1324, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. předsedy dr Švehly ze 14. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 19, III.

podle § 58. odst. 3 jedn. ř. na sčítání hlasů o vládním návrhu státního rozpočtu a finančního zákona pro r. 1927.

55, 27. XI. 1926; 1127, III.

aby se přes osnovu zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 761) přešlo k pořadu.

58, 15. XII. 1926; 1459, III.

na vrácení imunitní záležitosti M. Čulena (t. 341) im. výb.

63, 15. III. 1927; 43, IV.

na vrácení imunitní záležitosti I. Majora (t. 386) im. výb.

63, 15. III. 1927; 46, IV.

na vrácení imunitní záležitosti J. Petera (t. 413) im. výb.

65, 17. III. 1927; 173, IV.

na vrácení návrhu zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí, vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (t. 752) br. výb.

71, 30. III. 1927; 440, IV.

na vrácení imunitní záležitosti M. Čulena (t. 650) im. výb.

72, 31. III. 1927; 534, IV.

aby o prohlášení min. financí dr Engliše o rozpočtu na r. 1928 byla ihned zahájena rozprava.

102, 25. X. 1927; 53, V.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se ministr národní obrany dostavil do schůze posl. sněmovny a podal zprávu o stavu disciplinárního řízení s býv. generálem Gajdou a o účasti jeho, jakož i jiných generálů a vysokých důstojníků československé armády ve fašistických provokacích.

103, 25. X. 1927; 3, V.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se náměstek vlády a ministr vnitra dostavili do schůze posl. sněmovny v den usnesení podat zprávu o svém postupu proti komunistické straně a jejím složkám.

141, 13. VI. 1928; 3, VI.

Resoluce:

5 resol. k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), týkajících se předložení vládních návrhů o 1. zákazu vývozu krmiv, 2. zákazu výroby lihu z brambor, obilí atd., 3. zrušení bonifikací a daňových úlev lihovarům, 4 rozšíření úrazového pojištění na zemědělské a lesní dělníky, 5. zrušení čeledních řádů.

30, 11. VI. 1926; 1780/1, II.

Řeč v rozpravě:

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16); mluví o porušení imunity posl. Steinera a Sedorjaka.

12, 4. III. 1926; 553, I.

o úpravě obchodních styků mezi R. Č. S. a královstvím Bulharským ze 16. X. 1925 (t. 122); mluví o stanovisku komunistické strany vůči vládě.

17, 24. III. 1926; 1072, II.

o změně celního sazebníku (t. 360).

28, 9. VI. 1926; 1404, II.

k témuž předmětu; mluví o jednání policie při komunistické schůzi z Praze.

30, 11. VI. 1926; 1708, II.

o poskytnutí zápůjčky příp. záruky úvěrním družstvům na Podkarpatské Rusi (t. 497).

39, 24. VI. 1926; 2534, II.

o imunitě J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, Č. Hrušky, G. Kollárikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, I. Majora, V. Mikulíčka, A. Můňi, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna, V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N. Sedorjaka (t. 523 a 520).

41, 25. VI. 1926; 2656, II.

o zákonu o sčítání lidu (t. 426); obírá se aférou Eislerovou.

47, 17. XI. 1926; 297, III.

o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 761).

58, 15. XII. 1926; 1454, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

68, 23. III. 1927; 237, IV.

o státním závěrečném účtu RČS za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

74, 7. IV. 1927; 623, IV.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 1172).

102, 25. X. 1927; 31, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 15, V.

o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

124, 25. I. 1928; 33, V.

o imunitní záležitosti N. Sedorjaka t. 1274.

131, 10. II. 1928; 47, V.

o zákonu o zahlazení odsouzení (t. 1549); připojuje protest proti postupu vlády proti stávkujícím zeměd. dělníkům na Slovensku.

140, 12. VI. 1928; 34, VI.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru.

158, 7. IX. 1928; 20, VI.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813) skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 32, VII.

o zák. o ochraně nájemníků (t. 2091), o stavebním ruchu (t. 2092) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090).

188, 7. III. 1929; 10, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929; mluví o příčinách rozkladu komunistické strany Československa.

201, 6. VI. 1929; 37, VIII.

Prohlášení:

za rozpravy o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1 zák. ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644), v němž vysvětluje vztah Rudého dne ke sjezdu hasičstva a legionářů.

150, 28. VI. 1928; 49, VI.

Námitky

podle § 40, odst. 1 a podle § 10, odst. 3 jedn. řádu posl. sněmovny proti usnesení předsednictva posl. sněmovny, aby příští schůze posl. sněmovny konána byla dne 27. t. m., t. j. zítra, a návrh, aby příští schůze posl. sněmovny konala se až 1. prosince 1926 o 9. hod. ranní s pořadem: Nevyřízené odstavce 54. schůze posl. sněmovny.

54, 26. XI. 1926; 1009, III.

Interpelace:

naléhavá, o konfiskaci brožury "Abeceda komunistické politiky", vydané komunistickým nakladatelstvím v Praze, t. 146.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 214/III.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

naléhavá, o konfiskaci "Rudého Práva" a "Rovnosti", t. 1193.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1218.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

o konfiskaci 3. čísla VI. ročníku časopisu "Landarbeiter" ze dne 10. III. 1926, t. 253.

20, 7. V. 1926; 1199, II.

odpov. t. 442/IV.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v Praze, t. 351/V.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 442/XXIII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o protizákonném postupu správ státních statků, t. 663/IV.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 1003/XI.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

v záležitosti konfiskace deníku komunistické strany v Praze "Rudého Práva", t. 1198/VI.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1280/IV.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o bezdůvodném věznění tajemníka Julia Verčíka v Bratislavě, t. 1205/XVI.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1404/XI.

120, 17. I. 1928; 9, V.

o protizákonném postupu strážmistra Šrámka ze Zdib, t. 1205/XVII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1456/VIII.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o konfiskaci brožury "Rudá Revue", vydané komunistickým nakladatelstvím v Praze, t. 1403/I.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1481/XVII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o fašistických surovostech četníků Špály a Topiče z Týniště n. Orlicí, t. 1863/XIX.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2123/V.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

předsedovi poslanecké sněmovny o případu posl. Tausika.

6, 21. XII. 1925; 172, I.

odpov. předs. posl. sněm.

8, 16. II. 1926; 293, I.

ve věci vojína 4. pěšího pluku v Hradci Král. Václava Pražáka z Vamberka.

13, 11. III. 1926; 598, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

předsedovi posl. sněmovny podle § 70 jedn. ř. o porušení posl. imunity posl. Steinera.

13, 11. III. 1926; 700, I.

odpov. předs. posl. sněm.

13, 11. III. 1926; 700, I.

o zranění vojína Josefa Magyára od železničního pluku v Pardubicích.

17, 24. III. 1926; 1063, II.

odpov. 30, 11. VI. 1926; 1615, II.

o případu vojína Jaroslava Koppa.

21, 18. V. 1926; 1221, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o stanovisku vlády ČSR k požadavkům konference. zástupců československých spolků z Německa.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o bezdůvodném věznění Julia Verčíka.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o dvojím úřadování u soudů.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 4, VI.

podle § 70 jedn. ř. o pohotovosti sněmovní stráže při schůzi zeměd. výb. v noci z 31. V. na 1. VI. 1926.

32, 15. VI. 1926; 1851, II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Č. Skalici (přestupek podle § 2 a § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z. (schůze dne 9. IV. 1926 v Č. Skalici)

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 665; zprav. J. David;

nevydán 57, 10. XII. 1926; 1376, III.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vyřízení odloženo

41, 25. VI. 1926; 2659, II.

zem. trest. s. v Praze (přečin podle § 34, č. 2 zák. na ochranu republiky)

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 898; zprav. J. Tůma;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2584-5, IV.

kraj. s. v Hradci Král. (přečin podle § 15, č. 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

165, 18. X. 1928; 6, VII.

zpr. t. 2149; zprav. J. Tůma;

nevydán 196, 2. V. 1929; 45-6, VIII.

kraj s. v Mor. Ostravě (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

182, 14. II. 1929; 10, VII.

Volán k pořádku:

52, 24. XI. 1926; 621, III.

74, 7. IV. 1927; 625, IV.

90, 27. VI. 1927; 1853, IV.

163, 20. IX. 1928; 36, VI.

"B" resp. Bar-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Bez-Bol "B" resp. Bot-Bro "B" resp. Brož-BuřPřihlásit/registrovat se do ISP