"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal- Mat "M" resp. Mat-Mič "M" resp. Mik-Mlč "M" resp. Mol-Mys

MATZNER Franz

XII. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Návrhy:

o povodni v okolí Praděda dne 5. a 6. V. 1927, t. 1027.

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

o nové pohromě způsobené povodní v údolí Desné dne 3. a 4. VI. 1927, t. 1141.

97, 8. VII. 1927; 2484, IV.

na uvolnění okresních a státních silnic, t. 2126.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

5 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. XI.

55, 27. XI. 1926; 1096-7, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o potulných cikánech (t. 1167) k § 9.

101, 14. VII. 1927; 2668, IV.

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 89-109, V.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k §§ 2 a 4.

200, 4. VI. 1929; 28-9, VIII.

Resoluce:

6 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 11.

55, 27. XI. 1926; 1112, III.

2 resol. k osnově zákona, jímž se prodlužuje a rozšiřuje platnost zákona ze dne 17. III. 1925, č. 58 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (t. 1108), stran úpravy cla na umělé hnojivo a len.

89, 24. VI. 1927; 1789, IV.

22 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 134-161, V.

43 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 82-108, VII.

2 resol. k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215); o úpravě náhrady škod způsobených divokou zvěří a o předložení nového honebního zákona.

200, 4. VI. 1929; 29, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

28, 9. VI. 1926; 1454, II.

o návrzích, týkajících se živelních pohrom (t. 519/I-IV).

46, 11. XI. 1926; 261, III.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 907, III.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 504, IV.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

87, 15. VI. 1927; 1679, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2150, IV.

o zákonu o potulných cikánech o podobných tulácích (t. 1167).

101, 14. VII. 1927; 2653, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180).

101, 14, VII. 1927; 2699, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260),

skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 14, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zák. ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

150, 28. VI. 1928; 9, VI.

o zákonu o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby (t. 1695); mluví o zemědělství a živelních pohromách.

153, 12. VII. 1928; 5, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 60, VII.

o zákonu, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215).

200, 4. VI. 1929; 17, VIII.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 2174).

211, 25. VI. 1929; 50, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o dani z obratu z ceny obilí, t. 1889.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 1997.

183, 15. II. 1929; 51, VII.

aby v odboru min. nár. obrany byla provedena úsporná opatření podle zákona ze dne 22. XII. 1924, čís. 286 Sb. z., t. 22/XVI.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 250/VIII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

že se válečným poškozencům na Hlučínsku křivdí při přídělu půdy, t. 538/XV.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 944/XI.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o placení náhrady po dělostřeleckém cvičení ve střelbě na ostro ve St. Městě u Bruntálu, t. 946/V.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1235/XIV.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

že se hrozí tresty pro nezachovávání stát. svátku, t. 1254/X.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

odpov. t. 1494/XVII.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o vyvlastnění selských pozemků v Bruntále a Špilendorfu a na zřízení střelnice, t. 1455/I.

131, 10. II. 1928; 52, V.

odpov. t. 1587/VI.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

jak justiční správa zachází se zmrzačelým Rudolfem Gebauerem ze Životic, t. 1548/VIII.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1689/VIII.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

Dotazy:

o nouzových podporách při škodách způsobených bouří v bruntálském okrese v obci Dolní Velkruby.

12, 4. III. 1926; 533, I.

o postupu berní správy šumperské při předpisování dávky z majetku a daně z příjmu, jakož i jak vyřizuje a projednává odvolání.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

aby Čeňkovi Briegerovi od pěšího pluku č. 15 bylo odloženo cvičení ve zbrani.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o nezákonitém vyřízení žádosti o zařazení do náhradní zálohy.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o poskytnutí dovolené mužstvu po šestiměsíční služební době.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 142, 14. VI. 1928; 4, VI.

o živelní pohromě ze dne 4. VII. 1928, která postihla Moravu a sev. Slezsko.

158, 7. IX. 1928; 3, VI.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o zabavení časopisu "Sudetendeutscher Bauernführer" ze dne 5. V. 1928, t. 1580/V.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1892/VIII.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o potrestání Viktora Weigela z Uničova

proto, že konal naléhavé práce ve státní svátek, t. 1615/XIV.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1999/XV.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

o překažené schůzi Sudetsko-německého venkovského svazu v Podbořanech, t. 1847/XXV.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XII.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o podvodných obchodech s losy na splátky, t. 1890/X.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o zabavení periodického časopisu "Deutscher Bauernverlag" Sudetsko-německého zeměděl. svazu, t. 1993/VII.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2201/V.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o propuštění smluvního dělníka Eduarda Franka z Lindenhau od správy státních drah v Chebu,

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o neslušném chování staničního úředníka v Podbořanech.

182, 14. II. 1929; 6, VII.

o poškození německého vojáka, poněvadž československý vojenský lékař odmítl ho ošetřiti.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v N. Jičíně (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 28. II. 1926 v Budišově)

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 376; zprav. V. Košek;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 301, III.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 14, č. 1 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 24. IV. 1926 v Karlovci)

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

zpr. t. 662; zprav. dr Daněk;

nevydán 74, 7. IV. 1928; 652, IV.

kraj. s. v Olomouci (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

77, 3. V. 1927; 859, IV.

zpr. t. 2174; zprav. J. Tůma;

vydán pouze pro přestupek podle § 491 trest. zák. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863.

211, 25. VI. 1929; 50-52, VIII.

 

MAYER Josef

VII. voleb. kraj

LW, mk, hosp. MN.

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. zahr.

Přestal býti členem klubu poslanců LW 7. VII. 1927.

98, 12. VII. 1927; 2502, IV.

Stal se hospitantem klubu poslanců MN.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu z 8. II. 1928.

133, 13. III. 1928; 3, VI.

Za něho nastoupil Gläsel Christof.

Návrhy:

aby byl omezen dovoz dobytka, t. 114.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na zavedení účinné celní ochrany pro domácí zemědělství, t. 115.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na změnu císařského nařízení ze dne 15. IX. 1915, č. 280 ř. z., o poplatcích ze smluv pojišťovacích, smluv o doživotní důchod a zaopatřovacích smluv a prováděcího nařízení ze dne 10. XII. 1915, č. 363 ř. z., t. 178.

15, 16. III. 1926; 855, I.

o zhoršení předpisů na ochranu zdejšího dobytkářství proti zavlečení nákaz z ciziny, t. 1046.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

Interpelace:

že v chebském měst. divadle byla zakázána říšskoněmecká vlajka, t. 215/XXIV.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 568/III.

43, 15. X. 1926; 37, III.

o censuře divadelních cedulí v Chebu, t. 249/II.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 564/XX.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o zabavení časopisu "Deutscher Landbote", t. 1198/I.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1280/IX.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

že chebská berní správa, přijímajíc podaná přiznání, odpírá vydávati dvojjazyčná potvrzení a používati dvojjazyčného úředního razítka, t. 1407/IV.

125, 26. I. 1928; 4, V.

Dotazy:

o poměrech u poštovního úřadu v Mar. Lázních.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o ztěžování poštovní dopravy.

43, 15. X. 1926; 28, III.

o přidělení společníka trafice Václava Schächera v Chebu.

63, 15. III. 1927; 7, IV.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

o zabavení časopisu "Egerer Zeitung" ze dne 29. IV. t. r., č. 100.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

že chebský berní referát odpírá německá potvrzení.

127, 1. II. 1928; 4, V.

že se poštovní úředník zdráhá přijmouti doporučené dopisy do německých míst,

127, 1. II. 1928; 4, V.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., spáchaný podle zpráv časopisů "Bayrische Rundschau" z 11. V. 1925 a "Egerer Zeitung" ze dne 14. V. 1925 výroky na schůzi pořádané v měsíci květnu b. r. v Kulmbachu)

3, 18. XII. 1925; 33, I.

zpr. t. 27; zprav. dr Daněk;

nevydán 11, 25. II. 1926; 508, I.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 81 tr. z., dva přečiny podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky a dva přestupky § 312 tr. z., jichž se dopustil u příležitosti slavnosti konané 9. VIII. 1925 v Karlových Varech-Rybářích)

3, 18. XII. 1925; 33, I.

zpr. t. 355; zprav. V. Votruba;

zpr. vrácena výb. im.

70, 29. III. 1927; 381-6, IV.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 488 tr. z. a § 491 tr. z. spáchaný tiskem v časopise "Egerer Zeitung" ze dne 28. X. 1925 článkem "Am Grabe der deutschen Einheitsfront")

7, 16. II. 1926; 267, I.

žád. odvolána 17, 24. III. 1926; 1066, II.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 493 tr. z., jehož se dopustil článkem "Landu. forstwirtschaftlicher Bezirksverband in Eger", uveřejněným v časopise "Deutscher Landruf" ca Ferdinand Sommer a spol.)

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 377; zprav. V. Košek;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 329-330, III.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek urážky na cti)

46, 11. XI. 1926; 239, III.

zpr. t. 961; zprav. Al. Beneš;

nevydán 127, 1. II. 1928; 25, V.

okr. s. ve Vildštejně (urážka na cti)

102, 25. X. 1927; 20, V.

kraj. s. v Chebu (přečin podle §§ 488, 491, 493 tr. z. ca V. Reinl)

125, 26. I. 1928; 5, V.

kraj. s. v Chebu (přečin podle §§ 488, 491, 493 tr. z. ca Josef Türmer)

128, 7. II. 1928; 7, V.

 

MAYR-HARTING Robert, dr.

VII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - Stál. (náhr.) - ústav.-práv. a zahr.

Jmenován ministrem spravedlnosti 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Zproštěn úřadu ministra 7. XII. 1929.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

15, 16. III. 1926; 856, I.

Interpelace:

naléhavá, o pohromě způsobené výbuchem dne 5. III. 1926 v Praze, t. 189.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 214/XX.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o zamýšleném všeobecném organisačním řádu podniku "Československé státní dráhy", t. 22/II.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 309/IX.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o praktické přípravě advokátů, t. 92/VI.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 214/VI.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

aby byly znovu obsazeny uprázdněné stolice učitelské na pražské německé universitě, t. 92/VIII.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 214/XIV.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o rozdílení tak zvaných zbytkových statků, t. 144/XII.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 214/XVII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o zadávání veřejných dodávek, t. 181/I.

17, 24. III. 1926; 1064, II.

odpov. t. 442/XXIX.

43, 15. X. 1926; 34, III.

o výkupu válečných půjček, t. 181/II.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 214/XXIV.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o jazykových předpisech v lázeňských místech, t. 215/XXI.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 957/XII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o zatykačích na zločince, t. 227/XVI.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 576/X.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o zabavení čísla 45 periodického časopisu "Deutsche Presse" ze dne 24. II. 1926, t. 354/III.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 564/XI.

43, 15. X. 1926; 36, III.

 

MEISSNER Alfred, dr.

I A. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. rozp. - Stál. a ústav.-práv.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333) k § 40.

34, 17. VI. 1926; 2115, II.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o právu původském (t. 447) k §§ 23 a 35.

38, 23. VI. 1926; 2509, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893), stran názvu a úvodní formule.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

131 pozměň., 8 doplň. a 28 event. návrhů k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě I-II, VIII-X.

82, 10. V. 1927; 1419-1487, IV.

1 pozměň. a 2 doplň. návrhy k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) k §§ 3 a 8.

82, 10. V. 1927; 1532-5, IV.

43 pozměň., 6 doplň. a 32 event. návrhů k osnově zákona o organisaci politické správy (t. 1101).

93, 1. VII. 1927; 2214-2256, IV.

9 pozměň., 1 doplň. a 4 event. návrhy k osnově zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1102).

93, 1. VII. 1927; 2256-2262, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o cestovních pasech (t. 1529) k § 7.

139, 23. III. 1928; 32, VI.

1 pozměň. a 1 event. návrh k osnově zákona, kterým se mění hlava II., odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644) k § 1.

150, 28. VI. 1928; 55, VI.

13 pozměň., 6 doplň. a 2 event. návrhy k osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

206, 14. VI. 1929; 17-22, VIII.

1 formál. a 1. event. návrh k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) na přechod k pořadu a vrácení osnovy výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18-19, V.

aby posl. sněmovna se usnesla, že setrvává na svém původním usnesení o vládním návrhu zákona o zahlazení odsouzení (t. 1549).

141, 13. VI. 1928; 4, VI.

aby se přes osnovu zákona, kterým se mění hlava II, odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644) přešlo k pořadu.

150, 28. VI. 1928; 55, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o organisaci politické správy (t. 1101), stran ustavení sněmu na Podkarpatské Rusi.

93, 1. VII. 1927; 2256, IV.

k osnově zákona, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni (t. 1416), stran obsazení soudcovských míst u krajského soudu v Klatovech a povýšení města Klatov do vyšší třídy činovného.

127, 1. II. 1928; 20, V.

k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046), stran zlepšení poměrů soudců a soudního personálu a poskytnutí drahotní výpomoci veškerým státním zaměstnancům.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

k osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) o 14 bodech, v nichž podává směrnice na zlepšení hmotných poměrů četnictva.

206, 14. VI. 1929; 23, VIII.

Zpravodajem:

ústav,-práv. výb. zpr. t. 428 (trestní stíhání presidenta republiky a členů vlády).

38, 23. VI. 1926; 2511, II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 184, I.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2456, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

79, 4. V. 1927; 977, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1961, IV.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350).

125, 26. I. 1928; 37, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II, odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 50, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení ministra financí dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 45, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev).

178, 18. XII. 1928; 36, VII.

 

MIČURA Martin, dr.

XVII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. im. - soc.-pol. a ústav.-práv.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 1.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2359/60, II.

Resoluce:

3 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu, podpor duchovním k službě neschopným a úpravy poměrů učitelstva veřejných škol.

36, 19. VI. 1926; 2361-2, II.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpráva ústní k t. 429 (úprava platů duchovenstva).

35, 18. VI. 1926; 2218, II.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 654, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 51, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 42, VII.

Prohlášení:

jménem čsl. strany lidové za rozpravy o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska).

123, 24. I. 1928; 38, V.

Dotazy:

o systemisaci míst pro státní zemědělskotechnickou službu na Slovensku.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

o agitaci ředitele měšťanské školy v Sabinově J. Douši a učitelky A. Kolářové proti tělocvičné jednotě "Orel".

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o zřízení vojenské střelnice v Závodí u Žiliny.

143, 15. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o nedostatečném přidělování nákladních železničních vozů na Slovensku.

158, 7. IX. 1928; 3, VI.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

o poskytnutí okamžité podpory požárem postiženému obyvatelstvu ve Vočiciach.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 191, 13. III. 1929; 4, VII.

o šíření tiskovin, útočících na církev a katolické náboženství učitelským sborem na státní měšťanské škole v Nitře.

202, 7. VI. 1929; 54, VIII.

"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal- Mat "M" resp. Mat-Mič "M" resp. Mik-Mlč "M" resp. Mol-MysPřihlásit/registrovat se do ISP